13.12.07: Seks store konsortier skal som kompetencecentre løfte en kæmpeopgave. Vækstforum baner vej for mere efteruddannelse af medarbejderne i regionens små og mellemstore virksomheder med et initiativ til 50 millioner kroner over en to-treårig periode.

Seks store konsortier skal som kompetencecentre løfte en kæmpeopgave. Vækstforum baner vej for mere efteruddannelse af medarbejderne i regionens små og mellemstore virksomheder med et initiativ til 50 millioner kroner over en to-treårig periode.

– Uddannelse af medarbejderne er en nødvendig investering for konkurrencedygtige virksomheder og derfor er det et vigtigt indsatsområde for Vækstforum, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland.

– Vækstforum styrker virksomhederne, ved at gøre det nemt og overskueligt for dem, at finde de rigtige uddannelsestilbud til medarbejderne. Derfor iværksætter vi initiativet Kompetenceplatformen.

Med en bevilling på 50 millioner over to år sættes der handling bag ordene. Regionsrådet godkendte sin andel af finansieringen på 20 mio. kr. i onsdags. EU’s Socialfond vil bidrage med en medfinansiering på 30 mio. kr.

Redskabet bliver blandt andet seks nye kompetencecentre, der er drivkraften i et nyt unikt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, som skal gøre det nemt for virksomhederne at finde vej til den rigtige slags uddannelse. Bent Hansen peger på de nye samarbejder, som et eksempel på et godt samspil mellem staten og regionen.

Uddannelse ad fordøren og bagdøren
– Uddannelse af fordøren og uddannelse af bagdøren er midlet. Det betyder at virksomhedernes ledelse skal kende uddannelsesmulighederne, men det skal virksomhedernes medarbejdere og ikke mindst tillidsrepræsentanter også, siger Viggo Thinggaard, der er medlem af Vækstforum og formand for et nyt regionalt Kompetenceråd. Han lægger vægt på, at uddannelse bliver set som et strategisk redskab i virksomhederne.

– Virksomhederne bruger ikke uddannelse som et strategisk redskab til at gøre virksomheden stærkere og det er problematisk, siger Viggo Thinggaard. Han henviser til en undersøgelse i Det midtjyske Vækstlag, som viser at virksomhederne typisk bruger uddannelse som et personalegode og til at fastholde medarbejdere. Det gælder især dem med en lang uddannelse, mens ufaglærte og faglærte oftere kommer på kursus, når der er nye lovkrav eller produkter, der kræver det.

– Det er beklageligt, at uddannelse ikke bliver brugt mere strategisk og som en langsigtet investering, der skal sikre virksomhedernes konkurrencekraft, siger Viggo Thinggaard og tilføjer, at han glæder sig over, at det nye initiativ bliver drivkraft for nytænkning på området. Initiativet består af et antal lokale ”konsortier”, der får en rolle som opsøgende i forhold til virksomhederne og koordinerende i forhold til at sikre, at virksomhederne får igangsat de uddannelsesforløb, som de har behov for.

Viggo Thinggaard peger samtidig på det nye Kompetenceråd som et vigtigt redskab til at sikre et bredt samarbejde om kompetenceudvikling. Kompetencerådet holdt sit første møde den 23. november og samler repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarkedets parter, kommunen, regionen og beskæftigelsesregionen.

Læs mere om Vækstforum: www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere om Kompetenceplatformen

Læs mere om Vækstlaget