Fagbladet Dagens Medicin kårer Skejby til Danmarks bedste store hospital


Århus Universitetshospital, Skejby, er kendt som et moderne hospital med høj kvalitet og stor patienttilfredshed. Det er vist gang på gang i patienttilfredshedsundersøgelser, kvalitetsmålinger og sammenligninger.

Billedet bliver nu bekræftet i et stort anlagt projekt, hvor bladet Dagens Medicin kårer Danmarks bedste hospital og afdelinger.

Skejby er kåret til Danmarks bedste blandt de store hospitaler, og indenfor specialerne hjertemedicin, hjertekirurgi og gynækologi/fødsler er Skejby også bedst.

„Kåringen som det bedste hospital er et flot skulderklap til hele hospitalet for at yde patienterne en pleje og behandling af høj kvalitet,” siger cheflæge Kristjar Skajaa.

Dagens Medicin baserer kåringen på kliniske data, undersøgelser af patienttilfredshed, patientsikkerhed, hygiejne samt effektivitetsmålinger. Materialet er suppleret med en afstemning på bladets hjemmeside.

„Man altid kan diskutere metoderne bag sådanne målinger, men der er ingen tvivl om, at vi er pærestolte på husets vegne, og at vi er meget stolte over alle de medarbejdere og ledere, der hver dag yder en stor indsats,“ siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

Flere oplysninger
CheflægeKristjar Skajaa
Telefon: 8949 5002
E-mail: ksk@sks.aaa.dk  

Chefsygeplejerske Vibeke Krøll
Telefon: 8949 5001
E-mail: vkr@sks.aaa.dk