05.12.07:

Nye midtjyske tal viser, at de små virksomheder især kan få gavn af den milliard, der er afsat til ekstra uddannelse i trepartsaftalen mellem regeringen og de faglige organisationer.

Regeringen har afsat en milliard kroner ekstra til efteruddannelse i forbindelse med trepartsaftalen, og de penge falder på et tørt sted, viser nye tal fra Region Midtjyllands virksomhedspanel med 500 direktører fra Midt- og Vestjylland.
Undersøgelsen dokumenterer, at små virksomheder med under 10 ansatte ikke bruger efteruddannelse i samme omfang som de store virksomheder.

I store virksomheder har ni ud af ti medarbejdere været på efteruddannelse inden for det seneste år. Det samme gælder kun godt seks ud af ti medarbejdere i små virksomheder.
– Virksomhedernes konkurrenceevne afhænger af veluddannede medarbejdere, så derfor er der brug for både penge og nytænkning, så flere får efteruddannelse, siger Bent Mikkelsen, der er afdelingschef for virksomheds- og kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

Han hilser pengene og aftalerne i trepartsaftalen velkommen som en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, der spiller godt sammen med Region Midtjyllands udviklingsstrategi, der også fokuserer på arbejdsstyrkens kvalifikationer.
– Trepartsaftalen betyder, at der bliver bedre muligheder for efteruddannelse helt ude på virksomhederne eller på skæve tidspunkter. Det er især vigtigt for små virksomheder, hvis de skal bruge uddannelse mere, og det viser tallene, at de skal, siger Bent Mikkelsen.

To oplagte vækstområder
Bent Mikkelsen peger på to områder, hvor der især er en gevinst at hente i trepartsaftalen. Det er i forhold til at sikre mere uddannelse i de små virksomheder og blandt de kortest uddannede.

– Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale for vækst på to områder. For det første skal de små virksomheder med under 10 medarbejdere uddanne deres medarbejdere mere, så de kommer på niveau med de store virksomheder, siger Bent Mikkelsen og fortsætter:
– Den anden oplagte vækstkilde er mere uddannelse til dem med kortest uddannelse. Alt peger på, at det også vil øge virksomhedernes konkurrenceevne og vækst.

Han understreger, at det er et langt sejt træk, men tallene viser, at der er her, der er vækstmuligheder.

Læs mere om Vækstlaget:
http://www.rm.dk/regional udvikling/analyser og publikationer/det midtjyske vækstlag

Ved store virksomheder forstås i denne undersøgelse virksomheder med over 40 medarbejdere.

Det Midtjyske Vækstlag

Det Midtjyske Vækstlag er et virksomhedspanel med ca. 500 direktører for små og mellemstore private virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte og panelet er repræsentativt sammensat.

Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut og resultaterne af undersøgelsen kan ses på hjemmesiden www.ru.rm.dk under analyser og statistik.