Center for Voldtægtsofre, Århus, indleder projekt, der giver støtte til ”gamle” voldtægtsofre - dvs. tilfælde, hvor overgrebet er foregået for mere end et halvt år siden, og hvor kvinden ikke tidligere har modtaget støtte.


Center for Voldtægtsofre har hidtil kun haft resurser til at give hjælp til personer, der er blevet voldtaget inden for de sidste par døgn. Centret kontaktes dog løbende af kvinder, hvor overgrebet er sket for op til flere år siden.

- ”På trods af, at der er gået lang tid, føler mange stadig, at deres liv er ødelagt pga. voldtægten”, siger projektansvarlig Linda Knudsen. ”Når de kontakter os, fortæller de om svære efterreaktioner som koncentrationsbesvær, humørsvingninger, depressive tendenser og ikke mindst seksuelle problemstillinger. Mange af dem har desuden gået alene med oplevelsen uden at indvie andre i, hvordan de har det.”

Center for Voldtægtsofre starter derfor et projekt, som henvender sig til kvinder, der er blevet voldtaget for mere end et halvt år siden. Kvinderne vil blive tilbudt gruppeterapi. Denne terapiform er valgt, da det giver deltagerne mulighed for at bryde den lange isolation, som er typisk for overgreb, der ikke er begået for nylig.

Behovet er stort
Ingen ved præcis hvor mange, der rammes af voldtægt eller voldtægtsforsøg, da mørketallet er stort. Undersøgelser estimerer dog, at ca. 2000 danske kvinder bliver voldtaget hvert år. Trods det har landets voldtægtscentre kun kontakt med omkring 500 personer per år. Mange kvinder modtager altså ikke den berettigede, kvalificerede og professionelle hjælp. Dette vil Center for Voldtægtsofre i Århus gerne lave om på.
- ”Der er stadig åbent for flere deltagere, så hvis man er interesseret i at deltage i projektet, eller bare vil vide lidt mere om det, er man velkommen til at kontakte os”, siger Linda Knudsen.

Flere oplysninger
Projektansvarlig psykolog Linda Knudsen, tlf. 8949 4835 - liknu@as.aaa.dk
 Centerleder, psykolog Maiken Knudsen tlf. 8949 4835 - cfvmk@as.aaa.dk