21.12.07: Region Midtjylland fremskynder etablering af Sundhedshus i Skive for at sikre lægedækning til alle borgere i Salling og Skive.


Regionshospitalet Skive.

Region Midtjylland fremskynder etablering af Sundhedshus i Skive for at sikre lægedækning til alle borgere i Salling og Skive

Stillet over for risikoen for, at mere end 1.000 patienter i Salling og Skive ville stå uden praktiserende læge, har Region Midtjylland valgt en utraditionel løsning: Borgerne kan søge behandling i Sundhedshus Skive.

Region Midtjylland har igennem en længere periode forsøgt at finde en løsning, som sikrer alle borgere i Salling og Skive lægedækning med udgangspunkt i de praktiserende læger i området.

Baggrunden for, at lægedækningen netop nu er så stor en udfordring i Skive og Salling, er at en praktiserende læge i Skive by er stoppet i sensommeren og samtidigt med dette har det ikke vist sig muligt at videreføre den praksis i Durup, som igennem en længere periode har været vikardækket. Dermed rammer det i hele Danmark kendte problem med mangel på praktiserende læger ekstra hårdt i området.

Region Midtjylland har taget adskillige initiativer for at imødegå disse udfordringer. Der har blandt andet været holdt en række møder, og senest har der onsdag aften været holdt et møde mellem områdets praktiserende læger, Lægekreds­foreningen for Region Midtjylland og Region Midtjylland. Disse forhandlinger har dog ikke ført til en løsning af situationen med den manglende lægedækning for en række borgere i Salling og Skive.

Region Midtjylland må derfor nu erkende, at en løsning med udgangspunkt i området praktiserende læger ikke kan etableres inden for de nærmeste uger og måneder.
Region Midtjylland har på den baggrund valgt at fremskynde etableringen af Sundhedshuset i Skive ved at indrette en midlertidig lægeklinik på Regionshospitalet Skive.

Klinikken vil fra den 14. januar 2008 huse lægedækningen til i første omgang de patienter fra Salling og Skive, som ellers ville stå uden læge.
Lægeklinikken vil fysisk være placeret i lægevagtslokalerne på Regionshospitalet Skive og kan kontaktes på tlf.: 9759 2112

Klinikken vil fra den 14. januar være bemandet med en lægevikar, der har alle de faglige forudsætninger for at varetage funktionerne, som praktiserende læger varetager.

Tidligt i det nye år vil Region Midtjylland annoncere efter læger som kunne have interesse i at fungere som praktiserende læge i Skive og samtidigt være med til at etablere det nye Sundhedshus i Skive.

Borgerne i Salling og Skive vil således i de kommende måneder blive berørt af problemet med lægemangel i området på følgende måde:

  • Borgere fra Else Kroghs praksis og fra praksis i Durup, som ikke har fået anden læge vil ved:
    • Akut behov for lægehjælp på hverdage fra torsdag d. 27. december 2007 og til og med fredag d. 11. januar 2008 mellem kl. 8 og 16 kunne kontakte enhver praktiserende læge. Lægen vil være forpligtet til at yde lægehjælp.
    • Ikke akut sygdom kan først behandles i lægeklinikken fra og med mandag den 14. januar 2008
  • Borgere fra praksis i Durup og borgere i Skive der aktuelt står uden læge vil automatisk blive tilmeldt den nye vikarbaserede lægeklinik. De vil modtage nyt sundhedskort og vil fra den 14. januar 2008 både ved akut og ikke akut lægebehov i dagtiden kunne kontakte den nye klinik.
  • Andre borgere (inkl. tilflyttere) vil også kunne vælge lægeklinikken i Sundhedshuset under de almindelige vilkår for lægeskifte.
Yderligere information:
Aage Koch-Jensen, formand for Udvalget vedr. primær sundhed, Region Midtjylland, tel. 2464 3496
Palle Jørgensen, Primær Sundhed, Region Midtjylland, tel. 2929 0893.