Politikerne i Region Midtjyland vil gerne samle op på de problemer, der fortsat måtte være bl.a. i forhold til at komme igennem til lægevagten. Skriv direkte til regionen - kontakt@rm.dk. Henvendelserne bliver brugt til at rette fejl og sikre god service fremover.

Politikerne i Region Midtjyland vil gerne samle op på de problemer, der fortsat måtte være bl.a. i forhold til at komme igennem til lægevagten. Skriv direkte til regionen - kontakt@rm.dk. Henvendelserne bliver brugt til at rette fejl og sikre god service fremover.

Underudvalget for Primær Sundhed, Region Midtjylland, har på møde den 19. februar 2007 drøftet situationen omkring Lægevagten i Region Midtjylland.

Der har i pressen været henvendelser, hvor borgere har oplevet uhensigtsmæssige forløb i forhold til ventetid i telefonen, vejledning om konsultationssted eller ventetid i konsultationen.

Den daglige oplevelse i lægevagten er, at hovedparten af borgerne håndterer de aktuelle indkøringsvanskeligheder i lægevagten med stor forståelse og tålmodighed.

Underudvalget vil gerne samle op på de problemer, der fortsat måtte være i forhold til at komme igennem til lægevagten og lignende forhold. I disse situationer vil Region Midtjylland gerne modtage en direkte henvendelse – helst på E-mail; kontakt@rm.dk. Herefter vil det indgå i en dialog med lægerne om forbedringer af betjeningen.

Underudvalget vil endvidere følge op på de to konkrete sager, der senest har været fremme i pressen.Yderligere information

Regionsrådsmedlem Aage Koch-Jensen, tlf. 8668 3838

Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Primær Sundhed, tlf. 8728 4550.