Indførelsen af en ny, højteknologisk metode til at behandle blødninger og svulster i tyndtarmen gør Vestdansk Blødningscenter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til det eneste komplette center for undersøgelse og behandling af denne gruppe patienter i Vestdanmark.

Indførelsen af en ny, højteknologisk metode til at behandle blødninger og svulster i tyndtarmen gør Vestdansk Blødningscenter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til det eneste komplette center for undersøgelse og behandling af denne gruppe patienter i Vestdanmark.

Med den nye teknologi, en såkaldt dobbelt-ballon enteroskopi (DBE), kan lægerne føre en kikkert 2-3 meter ned i tyndtarmen. Kikkerten kan indføres enten via spiserør og mavesæk eller via tyktarmen. Gennem DBE-kikkerten kan der tages vævsprøver og udføres behandlinger, der typisk vil bestå af at standse blødninger eller fjerne små svulster og polypper.

- Vi har hidtil kunnet undersøge tyndtarmen med en kapselkikkert, som vi som det førte sted i landet indførte i 2003. Ved denne undersøgelse sluger patienten et mini kamera, som under passagen gennem tarmen tager mange tusinde billeder, der siden kan gennemses, forklarer overlæge Jørgen Agnholt, Afdeling V og overlæge Susanne Bach Lausten Afdeling L, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.


- Vi kan med kapselkikkerten stille diagnoser, som tidligere ikke kunne stilles uden operation. Men kapselundersøgelsen har den begrænsning, at der ikke kan tages vævsprøver eller udføres behandling i forbindelse med undersøgelsen. Dette er nu muligt med DBE.


- I centret tager vi imod patienter med akutte blødninger og patienter med langvarig okkult blødning, det vil sige blødning man ikke kan finde ud af hvor kommer fra, forklarer de to overlæger, idet de understreger, at den nye behandlingsmetode yderligere har understøttet det samarbejde, der er etableret mellem Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V og Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L på Århus Sygehus.


- Samarbejdet mellem de forskellige specialer, som også omfatter Radiologisk Afdeling, betyder, at vi tilsammen mestrer det hele og at patienten kun skal indlægges ét sted.


- Det, at vi nu kan udføre noget, som vi ikke tidligere kunne tilbyde betyder, at patienterne kan behandles færdige på Århus Sygehus, hvor vi tidligere kunne være nødsaget til at sende patienter til videre behandling enten i København eller endog i Tyskland.

Blødning fra mave-tarmkanalen kan eksempelvis skyldes mavesår, god- og ondartede svulster, betændelse eller patienten kan have abnorme blodkar.

Vestdansk Blødningscenter forventer at kunne behandle cirka 40 patienter med den nye undersøgelsesmetode i 2007, heraf vil halvdelen komme fra sygehuse uden for det tidligere Århus Amt. Fra 2008 vil tallet formentlig stige til cirka 60 patienter om året.

Yderligere oplysninger hos overlæge Jørgen Agnholt, Afdeling V, tlf. 8949 2866/mobil 4020 3314 eller

overlæge Susanne Bach Lausten, afd. L,

tlf. 8949 2790/mobil6165 1627.