Midtjyske patienter er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det er et af resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, som bliver offentliggjort i morgen, den 27. februar. Samtidig udtrykker over 95 pct. af de midtjyske patienter stor tillid til plejepersonalets og lægernes faglige dygtighed, hvilket er over gennemsnittet for landet som helhed.

Midtjyske patienter er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det er et af resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, som bliver offentliggjort i morgen, den 27. februar.

Samtidig udtrykker over 95 pct. af de midtjyske patienter stor tillid til plejepersonalets og lægernes faglige dygtighed, hvilket er over gennemsnittet for landet som helhed.

- Det bekræfter, at personalet hver dag gør et stort og dygtigt udført arbejde. Det synes jeg er vigtigt, at have for øje, når forholdene på sygehusområdet diskuteres. Men det er også vigtigt at undersøgelsen bliver brugt som et godt redskab til, at vi kan forbedre kvaliteten endnu mere, siger Johannes Flensted Jensen (S), formand for regionens udvalg for service, kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet.

Sammenhæng i behandlingen
Eksempelvis viser undersøgelsen, at patienter der oplever, at 1-2 læger eller sygeplejersker har ansvar for deres behandling oftere har en oplevelse af, at der er sammenhæng i behandlingsforløbet. (Rapporten s. 37)

Oplevelsen af sammenhæng i behandlingen er samtidig et af de områder, hvor de midtjyske patienter er mindre tilfredse. Dermed bekræfter undersøgelsen, at regionen er på rette vej med flere initiativer, der skal skabe et sammenhængende patientforløb. Et eksempel er arbejdet med en model, der koordinerer behandlingsforløbet, sikrer patienten overblik og nedbringer ventetider.

Sammenligner på nettet
I erkendelse af, at patienttilfredshedsundersøgelser er et godt redskab til at finde ud af, hvor man skal sætte ind for at forbedre kvaliteten, viderefører regionen de afdelingsbaserede patienttilfredshedsundersøgelser, som det tidligere Århus Amt har brugt gennem flere år. Midt i marts kommer de første resultater fra den vestlige del af regionen.

Hidtil har de enkelte hospitalsafdelinger haft gode erfaringer med at bruge resultaterne i det løbende kvalitetsarbejde. Samtidig ligger resultaterne tilgængelige på nettet, så patienterne selv kan undersøge, hvordan andre patienter har oplevet netop den afdeling, de selv er blevet henvist til.

Fakta

  • Undersøgelsen: Patienters oplevelser på landets sygehuse, LUP, bygger på en spørgeskemaundersøgelse med i alt 14.995 besvarelser fra indlagte patienter i 2006.
  • I Region Midtjylland har 2.917 patienter besvaret spørgeskemaet
  • Resultaterne fra LUP bliver offentliggjort på Sundhed.dk
  • Region Midtjyllands kommentarer til undersøgelsen er vedlagt som bilag
  • Resultaterne fra Region Midtjyllands, og det tidligere Århus Amts, patienttilfredshedsundersøgelser ligger også på Sundhed.dk – Region Midtjylland – Regionshospitalet – Kvalitet. Her kan man tjekke resultatet for de enkelte afdelinger.

Region Midtjylland stiller sig gerne til rådighed med konkrete eksempler på, hvordan hospitalerne bruger resultaterne fra patienttilfredshedsundersøgelserne.


Yderligere information

Johannes Flensted Jensen: : 8728 5000 / 2084 0352 / jfj@rr.rm.dk

Hans Peder Graversen, Afdelingschef for Kvalitet og Sundhedsdata: 8728 4840 / 2447 6117

Mette Breinholdt, Journalist i Kommunikation: 8728 4819 / mette.breinholdt@stab.rm.dk