08.02.07: 

Bent Hansen og Christian Aagaard

Under temaet Kend din region iværksætter Region Midtjylland i 2007 en række forskellige arrangementer for regionens borgere og turister.

Med disse arrangementer ønsker regionsrådet at skabe kendskab både til de landskabsmæssige og kulturelle værdier, der er karakteristiske for Region Midtjylland, og til regionens rige kunst- og kulturliv.

Kend din Region skal ses som en overskrift for et foreløbig toårigt projekt, som indledes i løbet af sommeren 2007 med en række delprojekter inden for områderne: Kultur, Turisme og Idræt.

Af praktiske hensyn vil aktiviteterne i 2007 på kultursiden primært rette sig imod kunst, natur- og kulturhistorie. Imidlertid vil projektet vil senere kunne udvides til øvrige kulturområder som musik, teater, dans, film osv.

Det er regionsrådets Underudvalg vedr. Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi, som i øjeblikket arbejder på at udvikle og konkretisere projektet. Udvalgets formand, Ove Nørholm, siger om baggrunden for projektet:

”Region Midtjylland er begavet med mange muligheder for kulturoplevelser. F.eks. bor der alene ca. 400 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere i regionen. Et område med et rigt kunst- og kulturliv er attraktivt for tiltrækning af virksomheder og bosætning, ligesom turister også rejser efter kulturtilbud med kvalitet. Med et meget stort potentiale på det kunstneriske og kulturelle plan, sætter Region Midtjylland derfor gang i at synliggøre disse værdier for borgerne, turisterne og erhvervslivet. Samtidig vil vi gerne bruge projektet til at vise, at regionalt samarbejde er en god idé. Ikke kun mellem os selv og de mange aktører inden for kultur, turisme og oplevelsesøkonomi. Vi håber også, at projektet kan støtte et samarbejde mellem aktørerne indbyrdes.”

Foreløbig omfatter Kend din Region forslag til åbne værksteds-arrangementer for regionens professionelle billedkunstnere og kunsthåndværkere, internationale kunstworkshops, digital kunst i byernes rum, kultur- og naturvandringer, løb, cykelløb og sejladser langs historiske ruter i landskabet.

Yderligere information:

Ove Nørholm, formand for Underudvalget vedr. Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi, mobil: 2945 5496

Birte Calmar Andersen, Regional Udvikling, Afd. For Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi, Tel. 8728 5123