Med en investering på mindst 50 millioner kroner hvert år indtil 2013 sætter Region Midtjylland sig nu i spidsen for en langsigtet indsats, der skal få flere til at bosætte sig uden for de større byer og samtidig fremme erhvervslivets lyst og evne til at udvikle sig.

Lokale foreninger, virksomheder, kommuner og skal arbejde sammen om den stærke satsning i landdistrikterne. Pengene kommer fra parterne selv, EU og Fødevareministeriet. Programmet dækker 17 af de 19 kommuner i Region Midtjylland. Kun Århus og Skanderborg kommuner falder uden for definitionen af landdistrikter.

Samarbejde på tværs

Formanden for Udvalget for Udvikling i Landdistrikter i Region Midtjylland, Kaj Møldrup Christensen (S), og næstformanden, Harry Jensen (V), venter sig meget af det nye program.

De håber blandt andet på at se gode ideer til stærke tværgående samarbejder om projekter og initiativer, der dækker større dele af Region Midtjylland – måske hele regionen.

De glæder sig til et godt samarbejde med de Lokale Aktions Grupper, kaldet LAG’er, som skal være med til at fordele pengene.

Fornyelse og forskønnelse

I Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indgår bl.a. følgende større tværgående projekter, der gennemføres i samarbejde med Lokale Aktions Grupper og andre aktører:

Fornyelse og forskønnelse i landsbyer og på landet.

Profilering af landdistrikterne.

Fødevarer - international fødevareklynge m.v.

Fakta om landdistrikter

Programmet for landdistrikter placerer kommunerne i grupper efter graden af landdistrikter:

Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Skive, Norddjurs og Samsø er defineret som yder-kommuner.

Hedensted, Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Viborg, Randers og Syddjurs defineres som landkommuner.

Favrskov, Silkeborg, Horsens og Odder kommuner defineres som mellem-kommuner, der alene tildeles EU-penge efter programmet og i mindre omfang.

Tilskuddene administreres af lokale aktionsgrupper med repræsentanter for foreningsliv, erhvervsliv, kommuner og Region Midtjylland.

EU og Fødevareministeriet ventes at bevilge ca. 25 mio. kr. til projekter og initiativer i de 17 kommuner. Tilskuddet fra EU og ministerietkan dække op til 50 pct. af udgifterne. Det betyder, at der skal sikres medfinansiering af projekterne på mindst ca. 25 millioner kroner fra private, fonde, virksomheder, kommuner, regionen mv. De samlede investeringer overstiger således 50 mio. kr. årligt.


Yderligere oplysninger:
Formand for Udvalget for Udvikling i Landdistrikter,
Kaj Møldrup Christensen (S), tlf. 86 46 74 60.

Næstformand for Udvalget for Udvikling i Landdistrikter,
Harry Jensen (V), tlf. 97 36 90 58.

Afdelingschef, Regional Udvikling, Region Midtjylland,
Erik Sejersen, tlf. 20 68 55 88.