Region Midtjylland har fået en bloddonor–bus. Tirsdag den 6. februar var der officiel indvielse, og regionsrådsformand Bent Hansen var første donor på et af de syv tappelejer, som ”mobil-blod” er udstyret med.

Region Midtjylland har fået en bloddonor–bus. Tirsdag den 6. februar var der officiel indvielse, og regionsrådsformand Bent Hansen var første donor på et af de syv tappelejer, som ”mobil-blod” er udstyret med.

Dermed behøver bloddonorer i den midterste og vestlige del af Region Midtjylland ikke længere at møde op i en blodbank på et af regionens hospitaler for at få tappet blod. Med et set-up, der til forveksling ligner det mobile hovedkvarter fra tv-serien Rejseholdet,kommer ”mobil-blod” i stedet ud til donorerne på arbejdspladserne. Med samme moderne udstyr, som man finder i en blodbank inden for hospitalets mure. Grundfos var første stop.

”Mobil-blod” er udstyret med syv tappelejer, interviewrum, ventepladser og personalerum til de fire bioanalytikere, der skal bemande bloddonor-bussen til daglig. ”Mobil-blod” har også egen strømgenerator, vand og spildevandstank.

Det er klinisk immunologisk afdeling og ekstern transportafdeling på Regionshospitalet Viborg der står for driften.

Billeder af mobilblod kan hentes til fri brug i Presserummet (Om regionen - Aktuelt - Presserum -  Billeder og grafik)  - blot Region Midtjylland angives som kilde.