Regionsrådet holdt møde 7. februar, hvor rådet behandlede en række forhold af betydning for indretningen af sundhedsvæsnet i regionen.

Regionsrådet holdt møde 7. februar, hvor rådet behandlede en række forhold af betydning for indretningen af sundhedsvæsnet i regionen. Blandt andet finansieringen af garantiklinikker på hospitalerne i regionen. På mødet fik rådet også en oversigt over de større planelementer på sundhedsområdet, som rådet må forventes at skulle tage stilling til i løbet af 2007 og 2008. 

Klik her for se video fra mødet og rådets dagsorden