Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har tirsdag 6. februar kritiseret regionerne for ikke at melde tilbage, om behandlingsgarantien til strålebehandling overholdes. En redegørelse til regionsrådet i Region Midtjylland beskriver status i sagen.

I redegørelsen hedder det blandt andet:

”Strålecentret på Århus Sygehus har siden uge 3 (hvor proceduren blev indført) hver eneste uge indsendt udfyldte tælleskemaer om maksimale ventetider til ministeriet. Der er tale om skemaer, som endnu er under udvikling i regi af den task force, som Sundhedsstyrelsen har nedsat. Skemaerne er senest ændret af Sundhedsstyrelsen søndag den 21. januar kl. 22:40 – med henblik på ibrugtagning på alle landets strålecentre mandag morgen.

På trods af, at repræsentanter for regionerne og strålecentrene i task force har efterlyst en vejledning, foreligger der endnu ingen vejledning til udfyldelse af skemaerne. Strålecentret har derfor for at være sikker på en korrekt udfyldning løbende været i kontakt med ministeriet. Centret har ligeledes i den faglige arbejdsgruppe under task force aktivt medvirket til udvikling og fortolkning af skemaet.

Centret har ikke på noget tidspunkt modtaget en opringning, en mail, et brev eller anden henvendelse om mangelfuld udfyldning af skemaerne. Den første kritik kommer i ministerens henvendelse.”

Se hele redegørelsen