Ledigheden i Region Midtjylland er rekord lav. I november 2006 var ledigheden på 18.907 omsat til fuldtidsledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,3 % i Region Midtjylland mod 3,7 % på landsplan. I forhold til november 2005 er ledigheden faldet med 8.659 ledige.

De gode nyheder fremgår af data fra Beskæftigelsesregionen fra januar 2007. Tallene viser bl.a. at flere kvinder end mænd er kommet i arbejde. Omvendt er ledigheden lavest for mænd med 2,5 % mens tallet for kvinder er 4,1 %

Kommuner og faggrupper

I 13 af Region Midtjyllands 19 kommuner er ledigheden lavere end gennemsnittet. De seks kommuner der trækker op er Samsø, Århus, Norddjurs, Syddjurs, Randers og Ikast-Brande.

Den laveste ledighed er i Hedensted med 1,9%, Ringkøbing-Skjern med 2,1%, Holstebro med 2,3%, Horsens og Favrskov med 2,5 % og Viborg med 2,6%.

Det er nogle de samme kommuner der i perioden 1994-2005 oplevede vækst i antallet af arbejdspladser.

Den højeste ledighed er på Samsø med 5,8% herefter kommer Århus og Norddjurs med 4,5% Syddjurs med 4,1% og Randers og Ikast-Brande med 3,5%.

I den forbindelse skal det dog nævnes at det største fald i ledigheden fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006 er i Ikast-Brande med 2,1% efterfulgt af Randers med 2,05% Skalderborg er den kommune hvor ledigheden er faldet mindst med 1,05%.


Yderligere information

Regionsrådsformand, Bent Hansen tlf. 8728 5010

Direktør i Regional Udvikling, Lars Hansson, 8728 5030

Nedenstående viser udviklingen i antallet af arbejdspladser i perioden 1994-2005

Kommune: Antal arbejdspladser 1.1. 2005, (Udvikling 1994-2005) - Ændring i %:

Favrskov: 16754 (1863) = 12,5 %
Hedensted: 18773 (1922) = 11,40 %
Herning: 45012 (-73) = -0,20 %
Holstebro: 30644 (2184) = 7,70 %
Horsens: 37876 (3252) = 9,40 %
Ikast-Brande: 19300 (-131) = -0,70 %
Lemvig: 10219 (-1292) = -11,20 %
Norddjurs: 15732 (-814) = -4,90 %
Odder: 7533 (-382) = -4,80 %
Randers: 42377 (741) = 1,80 %
Ringkøbing-Skjern: 31675 (1173) = 3,80 %
Samsø: 1823 (-161) = -8,10 %
Silkeborg: 39991 (3481) = 9,50 %
Skanderborg: 22831 (4167) = 22,30 %
Skive: 25897 (-50) = -0,20 %
Struer: 10484 (-689) = -6,20 %
Syddjurs: 15397 (-135) = -0,90 %
Viborg: 48856 (2878) = 6,30 %
Århus: 170222 (16654) = 10,80 %
Region Midtjylland: 611468 (34587) = 6,00 %
Hele Landet: 2703751 (130260) = 5,1 %

 

Nedenstående viser ledigheden fordelt på a-kasser.

Der er en smule difference i forhold til den reelle ledighed (pr. november), hvilket skyldes at tallene er fra september 2006

Ledigheden i Region Midtjylland fordelt på a-kasser (september 2006):

A-kasse: Gns. Antal ledige (Ledige i % af forsikrede)

Akademikere: 615 (4,7 %)
Blik og rør: 7 (0,6 %)
BUPL: 551 (4,0 %)
DLA: 206 (2,3 %)
Danske Sundhedsorganisationer: 76 (0,5 %)
Business: 186 (2,6 %)
El-faget: 40 (0,8 %)
3F: 3208 (4,6 %)
Frie Funktionærer: 145 (3,8 %)
Funktionær og servicefag: 138 (3,6 %)
FTF: 1222 (3,7 %)
HK: 2852 (4,8 %)
Ingeniører: 342 (2,8 %)
Prosa: 101 (4,0 %)
Journalistik, kommunikation og sprog: 280 (7,3 %)
Kristelig A-kasse: 2030 (5,2 %)
Ledere: 338 (2,0 %)
DLF-A: 527 (3,0 %)
Magistre: 893 (8,2 %)
Malerfaget og Maritime: 21 (1,0 %)
Metalarbejdere: 451 (1,9 %)
NNF: 287 (3,8 %)
FOA: 1374 (3,7 %)
SLA: 354 (4,4 %)
DANA: 224 (2,7 %)
ASE: 778 (2,5 %)
Stats- og teleansatte: 131 (2,1 %)
Teknikere: 408 (5,3 %)
Træ-industri-byg: 333 (2,0 %)
Civiløkonomer: 244 (4,0 %)
Ikke forsikrede: 3290 
Ledige i alt: 21553 (3,7 %)

Ledigheden er lavest for byggefagende og sundhedsfagene. Det betyder også at der er en række fagområder, hvortil det kan søges om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge – den såkaldte positivliste.

 

Arbejdsstyrken og arbejdskraftsreserven i Region Midtjylland:

Beskæftigelsesrådet har udarbejdet en fremskrivning af arbejdsstyrken i Region Midtjylland


Kommune: (Ændring i pct 1995-2005) Ændring i pct 2005-2015

Favrskov: (2,97 %) 0,37 %
Hedensted: (2,88 %) 0,60 %
Herning: (-3,70 %) -2,34 %
Holstebro: (-2,04 %) -3,97 %
Horsens: (3,44 %) 1,12 %
Ikast-Brande: (-3,04 %) -4,07 %
Lemvig: (-9,79 %) -12,32 %
Norddjurs: (-6,58 %) -5,25 %
Odder: (3,83 %) 2,90 %
Randers: (-3,83 %) -2,46 %
Ringkøbing-Skjern: (-3,55 %) -5,39 %
Samsø: (-7,73 %) -9,10
Silkeborg: (3,42 %) 1,33 %
Skanderborg: (4,22 %) 0,36 %
Skive: (-3,47 %) -5,93 %
Struer (-7,29 %) -9,16 %
Syddjurs: (0,65 %) -1,95 %
Viborg: (1,36 %) -1,50
Århus: (3,49 %) 2,04
Region Midtjylland:(0,23 %) -1,19
Hele Landet: (-1,32) -2,25

Som det fremgår har der været en midre stigning i regionen fra 1994-2005, mens der forventes et mindre fald i arbejdsstyrken frem mod 2015. De største fald er i den vestlige del af regionen, hvorimod de østlige bykommuner forventer en mindre stigning i arbejdsstyrken.

Arbejdskraftsreserven for dagpengemodtagere

Arbejdskraftsreserven for dagpengemodtagere i Region Midtjylland er beregnet som dagpengemodtagere, der har været ledig i mindst 13 sammenhængde uger. Arbejdskraftsreserven i procent er antallet af personer i arbejdskraftserserven i forhold til ledighedsberørte personer

Arbejdskraftsreserven for dagpengemodtagere målt i perioden 2. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 samt målt i forhold til året før.

Kommune: Arbejdskraft-reserve (i procent) Ændring i forhold til samme periode året før:

Favrskov: 1226 (39,0 %) -14,4
Hedensted: 1143 (34,7 %) -22,4
Herning: 2522 (38,1 %) -17,0
Holstebro: 1455 (34,8 %) -12,5
Horsens: 2444 (38,9 %) -18,4
Ikast-Brande: 1531 (41,1 %) -13,9
Lemvig: 616 (32,6 %) -12,5
Norddjurs: 1387 (44,2 %) -15,4
Odder: 643 (39,4 %) -12,3
Randers: 3989 (43,5 %) -12,6
Ringkøbing-Skjern: 1321 (34,1 %) -16,9
Samsø: 188 (40,4 %) -22,3
Silkeborg: 2839 (39,1 %) -14,8 
Skanderborg: 1586 (40,3 %) -12,4
Skive:  1491 (34,9 %) -11,8
Struer: 699 (37,5 %) -18,3
Syddjurs: 1617 (44,5 %) -15,3
Viborg:  2462 (37,8 %) -12,4
Århus: 11277 (44,7 %) -8,8
I alt: 40436 (40,4 %) -13,3


Som det fremgår har der været et fald i arbejdskraftsreserven i alle kommuner ligesom den er faldende på alle fagområder. Størst har faldet været inden for jern og metal (-19,9%) Bygge og anlægsfagene.