Hvor mange akut-hospitaler skal der være i Region Midtjylland? Er en ambulance-helikopter en god løsning? Hvordan skal de praktiserende læger indgå i akutberedskabet? Disse spørgsmål og mange, mange flere tager Region Midtjylland fat på, når regionen tirsdag den 6. februar kl. 17 holder en offentlig temadrøftelse om Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Døre på vid gab

Temamødet er åbent for alle, og da tilmeldingsfristen udløb mandag eftermiddag havde godt 200 personer tilmeldt sig. Dermed sprænger høringen umiddelbart de fysiske rammer, og dørene til Regionsrådssalen, hvor høringen finder sted, bliver slået op på vid gab, så deltagerne også kan fylde foyeren. Salens lydanlæg vil sende lyden ud til alle deltagere, og en ”vandrende” mikrofon sikrer, at alle har mulighed for at blive hørt.

Rapport i høring

Formålet med temamødet er at give regionsrådets medlemmer og interesserede borgere en gennemgang af Sundhedsstyrelsens rapport samt diskutere de udfordringer rapportens anbefalinger indebærer for Region Midtjylland. Dermed er drøftelsen et vigtigt led i den høringsfase, rapporten i øjeblikket er ude i. Senest den 1. marts skal Region Midtjylland sende sit høringssvar ind til Sundhedsstyrelsen.

Debat på hjemmesiden

Sundhedsstyrelsens rapport bliver ikke kun drøftet på temamødet. Rapporten er også i høring hos regionens forskellige specialeråd og hospitalsledelserne. Desuden har regionen åbnet en debatside, hvor alle har mulighed for at kommentere rapporten og diskutere anbefalingerne. Se: http://www.rm.dk/sundhed/hospitalsplanlægning/akutdebatten Her er der også et link til Sundhedsstyrelsens rapport.

Fakta
Temadrøftelsen finder sted i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, tirsdag den 6. februar kl. 17 – 19.30


Oplægsholdere til temadrøftelsen:

  • Overlæge, enhedschef Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen: Baggrund for og hovedtræk i Sundhedsstyrelsens akutrapport
  • Cheflæge Morten Noreng, Regionshospitalet Randers: Akutrapporten set fra et stort regionshospitals synsvinkel
  • Repræsentant for Specialerådet for Ortopædkirurgi, Bent Erling Lindblad, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: Akutrapporten og de akutte skader
  • Repræsentant fro Specialerådet for Intern Medicin: Ulrich Fredberg, Regionshospitalet Silkeborg: Akutrapporten og den akutte medicinske patient
  • Afdelingschef, Lars Dahl Pedersen, Sundhed, Region Midtjylland: Den videre proces i Region Midtjylland

Høringen bliver streamet, så den kan ses og høres fra regionens hjemmeside: www.rm.dk

Efter høringen vil regionen lægge en kort sammenfatning af mødet ud på hjemmesiden, samt stå til rådighed med billeder fra begivenheden.


Yderligere information:

Afdelingschef Lars Dahl Pedersen, tlf: 8728 4430 / 4031 3230 eller

Journalist Mette Breinholdt, tlf.: 8728 5819