09.01.07: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet afholder dets årlige ph.d.- dag fredag den 12. januar 2007, hvor mere end 300 ph.d.-studerende vil præsentere deres forskning.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet afholder dets årlige ph.d.- dag fredag den 12. januar 2007, hvor mere end 300 ph.d.-studerende vil præsentere deres forskning.

- Forskningen der præsenteres spænder vidt fra den sidste nye molekylær biologi, beskrivelsen af nye stoffer, deres virkemåde i organismen til nye opdagelser inden for cancerforskningen m.v., forklarer professor dr.med. Troels Staehelin Jensen, Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

- Foredrag og posters er mangfoldige, fortsætter Troels Staehelin Jensen og henviser til emner som: ”Er der risiko for skizofreni efter cannabis?”, ”Hvordan kan man forbedre organisationen ved diagnose af cancer?”,

”En tredimensionel analyse af gangmønstret efter hofteudskiftning”, ”Hvad er det sidste nye ved behandling af kritisk syge?”, ”Er der sammenhæng mellem depression og hjertestop?” etc.
Ovennævnte er blot nogle af de mere end 300 emner, der vil blive fortalt om af fakultetets unge forskere.
Samme dag sættes der forkus på ”Hvordan man skaber et godt forskningsmiljø”. Det sker i en serie foredrag, hvor internationale forskere beretter om deres forskning, blandt andet den tidligere Nobelpristager Bengt I Samuelsson fra Karolinska Instituttet i Stockholm.
Bengt Samuelsson, der fik Nobelprisen i 1982 i Medicin, holder fordrag om, hvordan den sidste nye forskning kommer ud i praksis.

Ph.D. dagen foregår i Søauditoriet og i tilstødende bygninger fra kl. 8.30-16.00. Dagen slutter med en stort anlagt fest i Stakladen hvor de bedste posters og foredrag belønnes.

Yderligere oplysninger: 
Professor, dr.med. Troels Staehelin Jensen, tlf. 8949 3380, e-mail: tsjensen@ki.au.dk