Politikere og borgere i Region Midtjylland skal nu tage stilling til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til regionens akutberedskab.

Politikere og borgere i Region Midtjylland skal nu tage stilling til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til regionens akutberedskab.
Ved regionsrådsmødet den 10. januar fik regionsrådets medlemmer udleveret Sundhedsstyrelsens rapport: "Gennemgang af akutberedskabet".
Dermed gik startskuddet for regionens debat om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til regionens akutberedskab.
Hvad betyder det eksempelvis for Region Midtjylland, når Sundhedsstyrelsen anbefaler et befolkningsgrundlag på 200 - 400.000 for hver akutmodtagelse?

Temamøde
Som et led i debatten inviterer Region Midtjylland til et åbent temamøde om akutrapporten. Mødet finder sted tirsdag den 6. februar 2007 kl. 17 - 19.30 i Regionsrådssalen i Viborg.
Formålet er at høre om indholdet i akutrapporten samt drøfte de udfordringer rapportens anbefalinger betyder for Region Midtjylland.
Desuden har regionen åbnet for en debat om emnet på sin hjemmeside.

Læs mere på: http://www.rm.dk/sundhed/hospitalsplanlægning