30.01.07: Stort er ikke nødvendigvis godt, skriver ledende overlæge, Ulrich Fredberg, Silkeborg, i en kommentar til sundhedsstyrelsens akutrapport. Også afdelingslæge Anders Vestergaard Rasmussen, Horsens, kommenterer rapporten og anbefaler, at speciallæger i almen medicin tager imod de akutte patienter.

Det er en ommer, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg, medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Silkeborg om Sundhedsstyrelsens akutrapport. Uden videnskabeligt belæg er styrelsen parat til at ofre den tværfaglige ekspertise, som de mellemstore hospitalers medicinske afdelinger besidder. Det kan i værste fald betyde, at sammenhængen i patientforløbene ryger til skade for både undersøgelse og behandling.
Ulrich Fredbergs holdning kommer til udtryk i et indlæg på intranettets debatforum om akutplanlægningen.

Læs Ulrich Fredberg og andre debattørers indlæg