Den nye landsdækkende vidensorganisation, VISO, som hjælper kommuner og borgere med rådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, har valgt at samarbejde med ikke mindre end 15 tilbud i Region Midtjylland. Kontrakterne er en blåstempling af regionens tilbud.

Da amterne blev nedlagt ved årsskiftet åbnede VISO. VISO er forkortelsen for Videns og Specialrådgivnings Organisation og er en ny landsdækkende organisation, som skal hjælpe kommuner og borgere med rådgivning og udredning i enkeltsager med komplicerede problemstillinger – både inden for det sociale område og i forhold til specialundervisning.

De sociale og psykiatriske tilbud i Region Midtjylland og VISO har til dato indgået hele 15 kontrakter fordelt inden for Voksensocial, Børn, Unge og Specialrådgivning samt Psykiatrien. Med kontrakterne er regionens forskellige tilbud blevet en del af VISOs højtspecialiserede, landsdækkende tilbud, som kan rådgive og dele deres viden – alt efter hvor der er behov for det.

VISO består af en mindre central enhed. Hertil knyttes specialister, som er placeret rundt om i landet. Specialisterne kan være personer ansat kommunalt eller regionalt eller tilbud drevet kommunalt eller regionalt.

- I betragtning af, at VISO kan lave aftaler med sociale og psykiatriske tilbud i hele Danmark, så betragter vi det som en blåstempling, at vi har fået 15 kontrakter. Det er vi stolte af, siger Direktør for Psykiatri- og Socialområdet, Niels Aalund.

De tilbud som VISO har vist interesse for er:

Voksenområdet

AU-centret (Holstebro), Hinnerup Kollegiet (Hinnerup), Ungeteamet (Århus), Høskoven (Viby), Nørholm Kollegiet (Herning), NDU (Viby), Vidensteamet (Viby).

Børn, Unge og Specialrådgivning

Koglen (Stakroge), Grenen (Glesborg), Fenrishus (Århus), Rådgivningscenter (Århus), Center for Syn og Kommunikation (Søborg).

Psykiatri

Atriumhuset (Århus), Team for misbrugspsykiatri (Århus), Center for oligofrenipsykiatri (Risskov).

Yderlige oplysninger:

Voksensocial: Kontorchef Janne Spiegelhauer, tlf.: 87 28 41 00

Børn, Unge og Specialrådgivning: Børn og Ungechef Else Ammitzbøll, tlf.: 87 28 40 40

Psykiatrien: Kontorchef Lene Jensen, tlf.: 77 89 37 35