Den største sammenlægning af eksisterende hospitaler nogen sinde i Danmark bliver for alvor sat på skinner i dag, hvor Region Midtjylland sender den gennemgående rådgivning vedrørede Det Nye Universitetshospital i Århus i EU-udbud.

"Det er en fantastisk spændende periode, vi tager fat på nu. Efter over halvandet års faglig, organisatorisk, praktisk og politisk planlægning kommer vi tættere og tættere på selve realiseringen af hospitalsbyggeriet. Det er et meget vigtigt skridt at finde det hold af arkitekter og ingeniører, der skal rådgive os gennem hele planlægningen og gennemførselen af byggeriet " siger projektchef i projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus, Morten Weise Olesen.

Det Nye Universitetshospital skal behandle alle somatiske patientgrupper. Visionen er at skabe et fremtidens hospital, der leverer højt specialiseret behandling til Region Midtjyllands - og resten af landets borgere - og samtidig fungerer som lokalt hospital for cirka 300.000 århusianere.

Nøgleværdier er blandt andre: opdeling i overskuelige enheder, logisk sammenhængende patientforløb, tæt fagligt samarbejde og integration af behandling, forskning og uddannelse. Nøgleordene for de holdninger og værdier, de fysiske rammer skal understøtte, er integritet, respekt, hjemlighed og privatliv

Den endelige vinder af udbuddet forventes at blive fundet i slutningen af december 2007.

Det Nye Universitetshospital kommer til at bestå af de somatiske afdelinger på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, hvor nybyggeriet bliver placeret. Hele projektet har en forventet anlægsudgift på ca. 5,3 milliarder kroner. Driftsbudgettet på det kommende universitetshospital forventes at blive på 4,5 milliarder kroner. Der vil være cirka 9000 beskæftigede, 1300 sengepladser, 100.000 indlæggelser om året samt 600.000 årlige ambulante besøg.

Se udbudsmaterialet og Informationsmaterialet på www.rm.dk/via1026.html


Yderligere oplysninger
Projektchef Morten Weise Olesen, tlf. 87284800.