05.01.07: I den nye regionslægevagt er ventetiden til lægevagten nu nede på 5-6 minutter efter mindre indkøringsvanskeligheder i den travleste periode på døgnet. Ventetiden svarer til niveauet da amterne stod for ordningen.

Den nye lægevagt begyndte arbejdet i Region Midtjylland den 2. januar kl. 16. Et nyt fælles telefonnummer - 7011 3131 - blev taget i brug, samtidig med at visitationerne, hvor lægerne sidder ved telefonerne, blev samlet i Holstebro og Århus. Den nye lægevagt fik travlt fra første færd.

Den gennemsnitlige ventetid var fra kl. 16.00 til 8.00 fra den 2. til den 3. januar ni minutter. Det er lidt længere end den normale ventetid, som i december var 6 minutter og den er for lang i forhold til servicemålet, hvor 90% af henvendelserne i gennemsnit skal være taget indenfor 5 minutter.

Formand for lægernes vagtudvalg, Bruno Melgaard Jensen, fortæller, at lægevagten har flest opkald mellem kl. 16 og kl. 19.

I det tidsrum kan borgerne opleve længere ventetid end normalt. Men i resten af lægevagtens åbningstid er der kortere ventetider.

- Den 2. januar var den gennemsnitlige ventetid fra kl. 16 til kl. 19 dog mellem 10 og 25 minutter, men blev allerede dagen efter reduceret til 5-6 minutter, siger Bruno Melgaard Jensen.

Statistikken fra lægevagtens første par døgn afslører, at en del patienter lægger røret på, inden de får en læge i røret.

- Det er forståeligt, men man bør så vidt muligt holde forbindelsen, indtil lægevagten tager telefonen. Ellers skal patienten til at begynde forfra i en ny kø, råder formand for lægernes vagtudvalg, Bruno Melgaard Jensen.

Forklaringen på den lange ventetid er især vanskeligheder med et IT-system, som skulle kunne sende beskeder direkte til de kørende læger. Systemet virkede desværre ikke helt som det skulle. Derfor måtte den visiterende læge bruge tid på at ringe rundt til de kørende kolleger, for mundtligt at dirigere dem frem til næste hjemmebesøg.

Der viste sig de første dage også at være vanskeligheder med at fordele telefonopkaldene mellem de to visitationssteder i Holstebro og Århus. Mange patienter bruger endvidere fortsat de gamle telefonnumre til lægevagten og det betyder teknisk, at visitationen i Århus får flest opringninger.

- Brug derfor endelig lægevagtens nye nummer 7011 3131, opfordrer Bruno Melgaard Jensen.

Leverandørerne af lægevagtens telefoner og IT-systemer arbejder intenst på at udbedre uregelmæssighederne og lægevagten forventer normale tilstande i begyndelsen af næste uge.

I mellemtiden følger lægevagten situationen tæt for hele tiden at kunne tilpasse beredskabet.


Yderligere information:

Formand for lægernes vagtudvalg, Bruno Meldgaard Jensen
tlf. 4045 8355

Kontorchef Steen Vestergaard Madsen tlf. 8728 4550