Bent Hansen og Christian Aagaard
Den 23. januar 2007 underskrev regionsrådsformand Bent Hansen og afgående bestyrelsesformand for Østjyllands Turistudviklingsfond, Christian Aagaard en aftale, der officielt omdanner Østjyllands Turistudviklingsfond til et regionsdækkende turismeselskab, Midtjysk Turisme.

Selskabet er en realitet pr. 1. februar, og det får som hovedopgave at samle og styrke turisterhvervet i hele Region Midtjylland.

Det omdannede selskab får hovedsæde på Ferskvandscentret i Silkeborg, og netop nu er der startet en proces, der skal sikre ansættelse af en direktør for selskabet.

Midtjysk Turisme nyder opbakning fra samtlige af regionens lokale destinationer, og det ledes af en bestyrelse, der har repræsentanter fra destinationerne, turismeerhvervet, kommunerne, VisitDenmark og Region Midtjylland.

Selskabets opgaver vil fokusere på en decentral opgaveløsning, så de lokale destinationer er udførende led, mens Midtjysk Turisme står for at koordinere turismeindsatsen.

Selskabets øvrige opgaver vil være at medvirke til udmøntning af en overordnet regional udviklingsplan for turisme og at udvikle modeller for produktudvikling og markedsføring, ligesom selskabet skal samle erhvervet og turismeaktiviteter i hele regionen.

Herudover skal selskabet synliggøre turismen, igangsætte nye vækstinitiativer, udarbejde analyser og generelt understøtte erhvervet.

Midtjysk Turisme vil indgå årlige resultatkontrakter med Region Midtjylland.

– Fra Vestkystens side synes vi det er spændende, at der bliver oprettet et nyt regionalt turismeselskab, som skal varetage turismens interesser i den nye midtjyske region. Det er vigtigt at der kommer fokus på turismen fra kyst til kyst i den nye region, som jo strækker sig fra Anholt i den ene ende til Hvide Sande i den anden, og her er det vigtigt, at der også kommer fokus på kystturismen. Turismen har stor betydning for regionen og vil få endnu større betydning i fremtiden, så vi glæder os meget til samarbejdet i Midtjysk Turisme og det samspil, der bliver med nye region om udviklingen af de nye helårsdestinationer langs kysterne, siger Ole Tormod Bøndergaard, kommende turistdirektør i Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret.

Yderligere information:
Lars Hansson, direktør for Regional Udvikling, Region Midtjylland, tel. 8728 5030
Jørgen Ulrik Jensen, kommende bestyrelsesformand i Midtjysk Turisme, mobil 4059 2355.

Hent billede i høj opløsning