10.01.07: Det tidligere Århus Amts Vaskeri fejrede tirsdag sit nye navn midtVask, der afspejler det regionale tilhørsforhold.


Tirsdag den 9. januar fik Århus Amts Vaskeri et nyt navn. Måske ikke overraskende valgte det tidligere amtsvaskeri at lade det nye regionale ejerskab slå igennem i navnet midtVask. Mere grafisk end sprogligt korrekt med et stort V i midten af ordet.

Navngivningen blev officielt gennemført med deltagelse af regionsformand Bent Hansen, men hele vaskeriet med dets 140 medarbejdere og kunder tog med stort engagement del i navngivningen – og gjorde det til nok en fest for stedet.

Det nye midtVask var engang det daværende Århus Kommunehospitals vaskeri. Det kan måske lyde kedeligt, dampet og nedslidende, men allerede for mere end en halv snes år siden gik dets ledelse i gang med at peppe op for såvel miljøarbejdet, kundetilfredsheden og medarbejdernes velfærd. Ikke som tør teori og vision, men i et forbilledligt og måleligt arbejde. Siden da har vaskeriet fået pris på pris – og hele tiden sat sig nye og større mål.

Opremset så kort som det er muligt har vaskeriet, der i dag vasker for alle hospitalerne i det gamle Århus Amt, omlagt sine vaskeprocesser så der til 5 mio. kg tøj årligt spares 15 tons klor og 30 mio. liter vand. Der bruges ingen parfume, LAS, EDTA og klor i vaskeriet, der er miljøcertificeret efter ISO 1401. Vaskeriet drives med damp og har på energisiden sparet 80% på CO2-udslippet. Samtidigt har det økonomisk sparet op mod 50% på udgiften til varmen. Da driften af vaskeriet sidste år blev sendt i offentlig licitation opgav private firmaer at konkurrere på driften.

Vaskerier er kendt som slidsomme arbejdspladser, og det er midtVask nok også stadig, men på grund af omsorgen for medarbejderne og det interne samarbejde, er det på trods heraf et sted, hvor medarbejderne gerne bliver hængende. Ledelsesmæssigt har man bevidst satset på at få nye etniske grupper integreret. Det betyder, at der i dag er 25% nydanskere af 21 forskellige nationaliteter. 40% af medarbejderne er mænd. I efteråret var vaskeriet nomineret til den nationale NETVÆRKSPRISEN 06 for dets velfungerende arbejdsmiljø og dets arbejde med kulturel og social integration. Vaskeriet var også nomineret til MIA-prisen for det arbejde med at sikre mangfoldigheden på arbejdspladsen. Ledelsen benævner sine ansatte som unikke medarbejdere.

Det var dette usædvanlige og meget målrettede vaskeri Bent Hansen fik lov til at ny-navngive og opleve. Først ved en omvisning og senere ved en helt usædvanlig reception. Under omvisningen mødte regionsformanden en medarbejder, som samme dag havde modtaget Dronningens fortjenstmedalje for 40 års tro arbejde.I receptionslokalet var to store borde dækket op med de lækreste specialiteter indenfor is og kager – fremstillet til dagen af en ansat. Der blev underholdt med thailandsk dans – af en ansat. Og der blev sunget en hyldestsang lavet til lejligheden af en tidligere rockmusiker – og nu ansat.

Det hele kunne være afsluttet med champagne til alle fremmødte, hvilket vaskerichefen Pernille Lundvang i samarbejde med sine ansatte fandt var for meget fråds. I stedet fik Bent Hansen lov til at starte en sæbeboblemaskine …