Regionshuset, Århus blev indviet i dag. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) og Århus borgmester Nicolai Wammen (S) bød velkommen og opfordrede til samarbejde om de vigtige velflærdsopgaver regionen og kommunen skal løse i fællesskab.

Medarbejderne fra de syv enheder, der er repræsenteret i Regionshuset, Århus stod tæt, da regionsrådsformanden for Region Midtjylland, Bent Hansen (S) og borgmester i Århus, Nicolai Wammen (S), bød velkommen til den officielle åbning.

Del af helheden

- I regionen lægger vi vægt på en sammenhængende opgaveløsning på tværs af de fire lokaliteter i Holstebro, Horsens, Århus og Viborg, sagde Bent Hansen og mindede medarbejderne om, at de skal være ambassadører for regionen.

- Vi har nogle af de vigtigste velfærdsopgaver i samfundet, og den opgave er jeg sikker på, at I vil løfte, så vi vil være synlige også i Århus, sagde han.

Fælles interesser

Nicolai Wammen udtrykte glæde over, at regionen også er repræsenteret i Århus. For selvom naboskabet på nogle områder vil være præget af konkurrence, forudser han først og fremmest et samarbejde om at løse fælles opgaver.

- Vi har stærke fælles interesser omkring de opgaver, der skal løses for borgerne. Og med de dygtige medarbejdere der er både her og i kommunen, er jeg sikker på, at vi tilsammen vil levere et rigtig godt resultat.

Område i udvikling

I øvrigt gjorde Nicolai Wammen opmærksom på, at Regionshuset ligger i en del af Århus, der er i rivende udvikling. Dels er det et erhvervsområde i vækst men ikke mindst er det her regionens planer om et nyt, stort universitetshospital skal blive til i mursten. Det indebærer blandt andet en udbygning af hele områdets infrastruktur.

FAKTA

Regionshuset i Århus rummer ca. 230 medarbejdere fordelt på syv afdelinger:

  • Praksisenheden
  • Center for Folkesundhed herunder Sundhedsfremme, Socialmedicin og MTV samt Sundhedstjenesteforskning
  • Center for kvalitetsudvikling
  • GCP-enheden (good clinical practice)
  • Indkøb og logistic
  • Center for arbejdsgange og logistic
  • Projektafdelingen for det nye universitetshospital

Dertil kommer HR udvikling og arbejdsmiljø, der i øjeblikket er placeret på Bjørnholms Allé i Århus, men som senest i 2008 flytter til Olof Palmes Allé.