Ventetiden på at komme i kontakt med lægevagten i Region Midtjylland bliver stadig mindre og nærmer sig nu de servicemål, der er aftalt med lægerne. I visitationen i Holstebro er der ingen ventetid og i Århus ventes de sidste problemer løst senest om 14 dage.

Region Midtjyllands lægevagt har fungeret siden 2. januar og var i begyndelsen ramt af en række fejl og uheldige omstændigheder der betød for lange ventetider i telefonen.

I uge 1 lå den gennemsnitlige telefonventetid i den travle vagt fra kl. 16 til kl. 20 på hverdage på mellem 10 og 22 minutter.

I uge 2 var ventetiden faldet til mellem 2 og 22 minutter.

Lægevagtens hidtil længste ventetid er 35 minutter.

I denne uge er ventetiden blevet stadig mindre og den nærmer sig nu det normale.

Fejlene bliver hele tiden færre og der er sat det maksimale antal læger på vagt.

Tekniske problemer har været hovedårsagen til de lange ventetider.

Et IT-system skulle fra begyndelsen have holdt lægevagtens personale i forbindelse med konsultationerne og besøgslægerne. Men det nyindkøbte IT-system virkede ikke og lægerne brugte næsten dobbelt så lang tid som planlagt på at ekspedere et opkald.

Telefonproblemer var årsag til, at lægerne i Århus i begyndelsen fik langt flere opkald end kollegerne i Holstebro. Dette gav også længere ventetid hos vagtlægerne i Århus. Også den fejl er der nu rettet op på.

En anden årsag til ventetiden er, at langt flere end normalt ringede til lægevagten – især fra naboregionerne. Borgerne i grænseområderne er endnu ikke helt fortrolige med, hvilket nummer de skal ringe på.

Den hurtigste måde at komme igennem til lægevagten i Region Midtjylland er, ved at ringe på det nye nummer; 7011 3131.

Det fælles nummer gælder i hele Region Midtjylland bortset fra Anholt hvor lægevagten træffes på 8631 9005 og Endelave hvor nummeret er 7568 9023.


Yderligere information:

Formand for lægernes vagtudvalg, Bruno Melgaard Jensen telefon 4045 8355

Kontorchef i Region Midtjylland Steen Vestergaard-Madsen tlf. 8728 5125