Sundhedsstyrelsen har givet regioner og kommuner et halvt år mere til at justere de nye sundhedsaftaler. Det sker efter, at flere regioner og kommuner har kritiseret, at en revision af de første sundhedsaftaler skulle være klar allerede 1. april 2008.

Sundhedsstyrelsen har givet regioner og kommuner et halvt år mere til at justere de nye sundhedsaftaler. Det sker efter, at flere regioner og kommuner har kritiseret, at en revision af de første sundhedsaftaler skulle være klar allerede 1. april 2008.
Blandt andet har Region Midtjyllands Sundhedskoordinationsudvalg skrevet til Sundhedsstyrelsen for at få reglerne ændret, og medarbejdere fra regionen har holdt møde med Sundhedsstyrelsen, hvor det er blevet kraftigt understreget, at den korte tidsfrist ville gå ud over aftalernes kvalitet.
Den nye deadline betyder, at Region Midtjylland og kommunerne får mulighed for at indgå i en tæt dialog om, hvordan sundhedsaftalerne kan blive endnu bedre. Ambitionen er nemlig ikke kun at justere sundhedsaftalerne efter Sundhedsstyrelsens krav men at videreudvikle sundhedsaftalerne.

Fakta
• Sundhedsaftalerne regulerer samarbejdet mellem region og kommuner. Eksempelvis bestemmer sundhedsaftalerne hvornår borgere skal til genoptræning hos kommunen, og hvornår det er en regional opgave.
• 1. juni godkendte Sundhedsstyrelsen de sundhedsaftaler Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået.
• Med godkendelsen fulgte en række punkter, som skulle justeres til en fornyet godkendelse med deadline 1. april 2008. Det er den deadline, der nu er forlænget til 1. oktober 2008


Yderligere oplysninger
Eva Sejersdal Knudsen, afdelingschef i Region Midtjylland,
tel. 8728 4650 / 2462 9363

Johannes Flensted-Jensen (S), medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland og formand for sundhedskoordinationsudvalget,
tel.: 8728 5000 / mobil: 2084 0352

Hans-Jørgen Hørning (V), medlem af Byrådet i Silkeborg Kommune og næstformand i sundhedskoordinationsudvalget,
tel.: 8688 2159 / 2712 7595