En enig arbejdsgruppe har fundet frem tl en fælles leverandør af ilt til patienter i Region Midtjylland.

Ud fra kriterierne: Kvalitet og pris samt service og distributionssikkerhed har en enig arbejdsgruppe fundet frem til en fælles leverandør af ilt til patienter i Region Midtjylland. Dermed får alle patienter med brug for ilt i hjemmet samme service i hele regionen.

Arbejdsgruppen består af læger, sygeplejersker og administrative medarbejdere fra alle dele af regionen. Efter en gennemgang af tilbud fra tre leverandører blev medlemmerne enige om at pege på Medical Danmark. I vurderingen af apparaternes kvalitet lagde arbejdsgruppen vægt på at det var moderne og nyt udstyr, patienternes mulighed for at komme omkring med iltapparatet samt høj service og distributionsmuligheder i hele regionen - inklusive de mindre øer.

Patienter i det tidligere Viborg Amt bruger allerede iltapparaterne fra Medical Danmark, så for dem sker der ingen forandringer, når aftalen træder i kraft 1. august. Men for patienter andre steder i regionen betyder valget af en fælles leverandør, at de skal skifte apparat.
- I den forbindelse er vi meget opmærksomme på at få overgangen til det nye apparatur til at forløbe uden gener for patienterne og på en hensigtsmæssig måde siger fuldmægtig Ditte Rask Ditlev.


Fakta om ilt-aftalen
• Aftalen løber fra 1. august i år frem til juni 2010
• I Region Midtjylland er der i øjeblikket ca. 1.000 patienter, som har brug for ilt i hjemmet
• Man kan have brug for ilt i hjemmet, hvis man lider af KOL eller nogle andre hjerte og lungelidelser, nogle former for kræft samt hortons hovedpine


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig i Regionalt Sundhedssamarbejde, Ditte Rask Ditlev tlf.: 8728 4652 mail: ditte.rask.ditlev@stab.rm.dk