Vækstforum i Region Midtjylland vedtog på sit sidste møde at iværksætte projekt Kompetenceplatform, der skal skabe mere og bedre efteruddannelse i de Midtjyske virksomheder. Vækstforums formand Bent Hansen er meget glad for projektet og forventer, det vil gavne væksten i regionen. Han lægger også stor vægt på, at projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet.

Vækstforum i Region Midtjylland vedtog på sit sidste møde at iværksætte projekt Kompetenceplatform, der skal skabe mere og bedre efteruddannelse i de Midtjyske virksomheder. Vækstforums formand Bent Hansen er meget glad for projektet og forventer, det vil gavne væksten i regionen. Han lægger også stor vægt på, at projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet.

Vækstforum nedsætter i forbindelse med etableringen af projekt Kompetenceplatform et Kompetenceråd, og har valgt LO’s repræsentant i Vækstforum Viggo Thinggård, HK Østjylland, som formand.

Viggo Thinggård siger om Kompetenceplatformen:
– Vækstforums beslutning om etablering af kompetenceplatformen og nedsættelsen af kompetencerådet er et stærkt udtryk for viljen til at konkretisere den regionale udviklingsstrategis formuleringer om vigtigheden af fokus på kompetenceløft på alle niveauer i Region Midtjylland. Virksomhederne og medarbejderne får gennem denne indsats en god hjælp til at fremme den nødvendige afklaring af behov for efteruddannelse.

- Kompetenceplatformen skal fremme dialogen mellem virksomhederne, medarbejderne og uddannelsesinstitutionerne om uddannelsesindsatsen. Jeg forventer, at kompetenceplatformen bliver en udviklingsdynamo og et netværkscentrum, der understøtter kompetenceudviklingen og uddannelsesplanlægningen i virksomhederne i hele Region Midtjylland. Opgaven er så stor og så vigtig for den fremtidige udvikling i regionen, at det er af største betydning, at opgaven løses i fællesskab mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og de øvrige relevante aktører.

Samarbejdet med kompetencecentrene
Den midtjyske kompetenceplatform er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarkedsaktører, som skal sikre, at uddannelsesindsatsen i små og mellemstore midtjyske virksomheder får et løft, så medarbejdernes kompetencer kan bidrage til innovation, vækst og velfærd i regionen. Undervisningsministeriet har allerede iværksat forsøg med kompetencecentre, som varetager lignende opgaver. Den midtjyske kompetenceplatform skal derfor supplere disse kompetencecentre. Særligt de små og mellemstore midtjyske virksomheder forventes at få et kvalitativt og kvantitativt løft i deres arbejde med kompetenceudvikling.

Erhverv, beskæftigelse og uddannelse
Region Midtjylland skal sætte dagsordenen for udviklingen i krydsfeltet mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Kompetenceplatformen samler derfor en bred gruppe af aktører, som alle har stor betydning for de regionale virksomheders vækstmuligheder. Det vil f.eks. sige uddannelsesinstitutionerne, Væksthus Midtjylland, de lokale erhvervsserviceenheder, jobcentrene og beskæftigelsesrådene og øvrige aktører og eksisterende netværk. Det er forventningen, at denne brede sammensætning af aktører, kan understøtte ønskerne om både mere og bedre efteruddannelse på de Midtjyske virksomheder.


Yderligere information
  • Formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen, tel. 4031 3707
  • Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggård, tel. 2121 3966.
  • Afdelingsleder for Virksomheds- og kompetenceafdelingen Bent Mikkelsen, tel. 2023 3360 eller e-mail Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk