Patienter, der har fået tandskader efter strålebehandling eller kemoterapi, skal have lige mulighed for tandlægehjælp. Samtidig skal deres retstilling forbedres, så de får mulighed for at anke et afslag. Det anbefaler specialtandplejen og embedsmænd i Region Midtjylland i en indstilling til tandkoordinationsudvalget.

Tandskader og problemer med svamp, mundtørhed og tynde, sarte slimhinder i munden er kendte bivirkninger ved stråle- og kemobehandling. Alligevel er det ikke altid, at sundhedsvæsenet har givet tilskud til behandlingen ved tandlægen.

I Ringkøbing, Viborg, Vejle og Århus amter var der stor forskel på, hvor mange patienter, der fik afslag på en ansøgning om tilskud til tandlægehjælp. Derfor foreslår regionstandplejen og embedsmænd i regionen nu, at tandskaderne bliver vurderet på et ens grundlag. Blandt andet skal alle patienter have taget røntgenbilleder af munden, før stråle- eller kemoterapien begynder.

Overtandlæge i afdelingen for regional specialtandpleje , Ole Hovgaard, vurderer, at de nye retningslinier kan føre til at flere patienter i de tidligere Vejle, Ringkøbing og Viborg amter medhold, mens måske lidt færre patienter i det tidligere Århus Amt får medhold.

Samarbejde med Region Syddanmark

Hidtil har patienter, der fik afslag på tilskud til tandbehandling ikke haft mulighed for at anke afslaget. Indstillingen til tandkoordinationsudvalget indebærer en samarbejdsaftale med Region Syddanmark, så patienter, der får afslag på tilskud i Region Midtjylland, kan anke til naboregionen.

Fakta

  • Tandkoordinationsudvalget er et samarbejde mellem regionen og kommunerne
  • Det ventes at tandkoordinationsudvalget vil vedtage indstillingen efter sommerferien
  • Det forventes at 100 nye patienter hvert år vil søge om tilskud til tandbehandling efter stråle- og kemobehandling
  • Får patienten bevilliget tilskud kan egenbetalingen maksimalt blive 1.480 kr. om året


Yderligere oplysninger
Overtandlæge Ole Hovgaard, tlf.: 8927 3505 / 2684 0658 mail: ole.hovgaard@sygehusviborg.dk