Både bedre og billigere. Så kort kan det siges om resultatet af Region Midtjyllands første samlede store udbud af anæstesiapparater og respiratorer på tværs af de enkelte hospitaler.

Som led i et teknologisk løft har regionen netop købt 86 anæstesiapparater og 67 respiratorer. Dermed bliver de gamle apparater, der har mere end ti år på bagen, skiftet ud til mere moderne udstyr.

Der er tale om en meget stor volumen, der er langt større end hidtidige indkøb på området.
Alt i alt har det fælles indkøb sparet regionen for 10 – 15 millioner kroner.

Mere end kroner og ører

På grund af den store ordre har leverandøren samtidig givet regionen råderet over tre ekstra narkoseapparater og to ekstra respiratorer. De ekstra apparater kan bruges som erstatning, hvis et af regionens egne apparater eksempelvis er til reparation, eller når personale skal oplæres eller undervises. Dermed kan de apparater, som regionen har købt, bruges på fuld tid til behandling af patienter.

- Men fordelene ved det fælles indkøb er langt fra kun økonomiske. Det giver også en bedre kvalitet og sikkerhed i behandlingen, siger souschef i medicoteknisk afdeling, Lars Henriksen. Blandt andet gør det ens udstyr, at hospitalernes egne teknikere lærer maskinerne bedre at kende, og bliver bedre til at vedligeholde dem.