22.06.07: Regionsrådet bevilgede på sit møde den 20. juni godt 12 mill. kr. til 17 projekter i den første ansøgningsrunde til regionens udviklingspulje, hvor der i årene 2007-2009 er afsat 54 mill. kr.

Regionsrådet bevilgede på sit møde den 20. juni godt 12 mill. kr. til 17 projekter i den første ansøgningsrunde til regionens udviklingspulje, hvor der i årene 2007-2009 er afsat 54 mill. kr.

Puljen kan anvendes til formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. De institutioner, der kan komme i betragtning er gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler, voksenuddannelsescentre, HF-kurser, social- og sundhedsskoler og landbrugsskoler.

De 17 ansøgninger kommer fra alle dele af regionen. Nogle af projekterne er et-årige mens flere er to-, tre- eller fire-årige og de allerfleste involverer et samarbejde mellem flere institutionstyper og/eller medvirken af kommuner, virksomheder og organisationer.

Fælles for projekterne gælder, at de omhandler bestræbelser på, at flere unge skal påbegynde en ungdomsuddannelse, frafaldet i uddannelserne skal mindskes betydeligt og flere unge skal fortsætte med en videregående uddannelse.

Alle ansøgere har forpligtet sig til at evaluere resultaterne af projekterne og formidle erfaringerne til relevante samarbejdspartnere.

Næste frist for ansøgninger til udviklingspuljen er 1. september 2007.

Hent en liste over de projekter der har fået støtte.