19.06.07: Region Midtjylland lukker i disse dage 13.000 sager fra de gamle amter om forurenede grunde ved at meddele grundejerne, at der ikke er risiko for jordforurening. 1.000 sager skal undersøges nærmere.

Region Midtjylland lukker i disse dage 13.000 sager fra de gamle amter om forurenede grunde ved at meddele grundejerne, at der ikke er risiko for jordforurening. 1.000 sager skal undersøges nærmere.

Fra sidst i denne uge sender Region Midtjylland, Jord & Råstoffer breve ud til omkring 14.000 ejere af grunde, der af den ene eller anden årsag figurerer i regionens database over ejendomme, der er forurenede, kan være forurenet eller som tidligere var mistænkt for at være forurenet.

Det er de gamle amter, der har indsamlet oplysningerne om de mange grunde. I forbindelse med overgang til et nyt databasesystem, hvor alle via en internetsøgning kan finde oplysninger om ejendommene i forbindelse med byggesager, belåningssager eller ejendomshandler, får grundejerne nu direkte besked, inden oplysningerne kommer på internettet.

11.000 grundejere vil få besked om, at der ikke er grundlag for at tro, at deres grund er forurenet – og derfor bliver grunden ikke kortlagt efter jordforureningsloven.

2.000 får i brevet besked om, at der efter amternes indsats ikke er grund til at kortlægge ejendommen efter jordforureningsloven, mens 1.000 grundejere får at vide, at regionens afdeling for Jord & Råstoffer vil kigge nærmere på grunden.

- Det betyder ikke, at grunden er forurenet. Det betyder bare, at vi på baggrund af de oplysninger, vi har haft, ikke har kunnet udelukke en eventuel jordforurening, fortæller fuldmægtig Christian Rothe fra Jord & Råstoffer.

Det medfører i første omgang, at der skal kigges nærmere på det tilgængelige skriftlige materiale, og hvis mistanken bekræftes, kan det blive nødvendigt at foretage prøver af jorden på ejendommen. Det er alt sammen noget, Region Midtjylland står for.
Kortlægningen af de omkring 1.000 ejendomme, der skal kigges nærmere på, forventes at tage op mod et år, selvom regionen prioriterer opgaven højt.

- Vi ved godt, at ventetiden kan være frustrerende for de grundejere, der må vente på en afklaring, men vi arbejder, så hurtigt vi kan på at komme igennem de 1.000 sager. Sagerne er meget forskellige, så det er svært at vide præcis hvor lang tid hver enkel sag tager, siger Christian Rothe.

Læs mere om jordforurening.