21.06.07: 

Fødevareministeriet har nu fordelt midler på kommuner og arbejdet med at danne de Lokale Aktions Grupper (LAG’er), der bliver omdrejningpukt i indsatsen er i fuld gang. De midtjyske kommuner får godt 60 mio. kr. om året til at styrke udviklingen af landdistrikterne.

Der bliver dannet 16 Lokale Aktions Grupper (LAG’er) i Region Midtjylland efter landdistriktsprogrammet 2007-2013. LAG’erne skal prioritere midler efter programmet til udviklingsprojekter i landdistrikterne, rådgive og vejlede projektholdere m.v.

Arbejdet med dannelse af LAG’er i Region Midtjylland er i fuld gang. I Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skive kommuner er der dannet en LAG, der dækker hver af de nævnte kommuner. Samsø Kommune indgår i en LAG sammen med Læsø og Ærø kommuner. LAG’erne dannes frem til september. Seks mindre øer i regionen, Anholt (Norddjurs Kommune), Fur (Skive), Endelave og Hjarnø (Horsens) Tunø (Odder) og Venø (Struer), indgår i en LAG sammen med 22 andre mindre øer med Sekretariat på Strynø.

I alt 17 af de 19 kommuner i Region Midtjylland er omfattet af landdistriktsprogrammet. Kun Skanderborg og Århus kommuner er udenfor på grund af deres status som deciderede bykommuner. På Djursland er der overvejelser om en fælles LAG for Norddjurs og Syddjurs kommuner.

LAG’en vælger en bestyrelse, der skal bestå af mindst syv medlemmer, der bredt repræsenter borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommune/er og regionen.
Regionsrådet og Vækstforum udpeger i forening ét medlem til bestyrelsen. Hver kommunalbestyrelse kan udpege op til to medlemmer.

”Det er godt, at der er gang i dannelsen af de Lokale Aktions Grupper. Det er vigtigt, at kvaliteterne ved at bo og arbejde i landdistrikterne bliver synlige og at der gøres en særlig indsats for en balanceret udvikling i regionen. LAG’erne er med sit fokus på de lokale kræfter et godt værktøj. De lokale er meget engageret i at gøre noget for det område de bor i. Fra regionsrådet og Vækstforum lægger vi også meget vægt på LAG’erne som samarbejdspartner i større tværgående projekter og initiativer, der har fokus på udvikling i landdistrikterne”, siger Kaj Møldrup Christensen (S), der er formand for regionsrådets udvalg for udvikling i landdistrikterne.


Regionsrådet og Vækstforum har udpeget følgende medlemmer til den enkelte LAG-bestyrelse:

 • Djursland: Kaj Møldrup Christensen (S)
 • Favrskov: Poul Dahl (V)
 • Hedensted: Preben Andersen (V)
 • Herning: Conny Jensen (S)
 • Holstebro: Ulla Fasting (Rad.)
 • Horsens: Henning Jensen (S)
 • Ikast-Brande: Tove Videbæk (KD)
 • Lemvig: Jørgen Nørby (V)
 • Odder: Preben Andersen (V)
 • Randers: Jonas Dahl (SF)
 • Ringkøbing-Skjern: Harry Jensen (V)
 • Samsø: Leif Mørck (S)
 • Silkeborg: Britta Bang (V)
 • Skive: Laila Munk Sørensen (S)
 • Struer: Bent Ove Pedersen (V)
 • Viborg: Ernst Greve (S)

Fødevareministeriet har fordelt 108,5 mio. kr. i EU-midler og statsmidler for hvert af årene 2007 og 2008 til de 63 kommuner i landet, der er omfattet af landdistriktsprogrammet.

De 17 kommuner, der er omfattet af programmet i Region Midtjylland, er tildelt i alt ca. 30 mio. kr. i EU-midler og statsmidler for hvert af årene 2007 og 2008. Midlerne for 2009-2013 fast lægges i 2008 og forventes at være stigende.

Midlerne varierer fra 0,7 mio. kr./år for Odder Kommune til 3,1 mio.kr./år for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilskud til projekter af EU-midler og statsmidler forventes højst at blive 50 % af de støtteberettigede udgifter. Kommunerne, foreninger, erhvervsliv, fonde m.v. skal således finansiere mindst 50 % af projektudgifterne og den samlede sum til udviklingsprojekter bliver dermed over 60 mio. kr. årligt.