20.06.07: Regionsrådet har på mødet den 20. juni besluttet at sende administrationens forslag til en akutplan i høring frem til 14. september. Som et led i høringsprocessen afholder Regionsrådet i alt fire borgermøder i Horsens, Silkeborg, Skive og Holstebro.

Regionsrådet har på mødet den 20. juni besluttet at sende administrationens forslag til en akutplan i høring frem til 14. september.

Forslaget sendes i høring hos en lang række parter, men alle andre borgere i Region Midtjylland er også velkomne til at komme med kommentarer og sende deres høringssvar.

Som et led i høringsprocessen afholder Regionsrådet i alt fire borgermøder, hvor borgerne får en ekstra mulighed for at komme til orde, stille spørgsmål og komme med kommentarer.

De fire møder afholdes følgende steder:

Torsdag den 23. august kl. 18.30 – 21.00 i Silkeborg
Mandag den 27. august kl. 18.30 – 21.00 i Horsens
Tirsdag den 28. august kl. 18.30 – 21.00 i Skive
Torsdag den 30. august kl. 1830 – 21.00 i Holstebro.

Nærmere information om møderne vil blive annonceret på regionens hjemmeside og i dagspressen i august måned.

For at sikre et bredt kendskab til det forslag som er sendt i høring, er der udarbejdet en kort version af planen og de præmisser der ligger til grund for anbefalingerne i planen. Denne korte version er samlet i folderen: ”Akutplan kort fortalt”, som kan hentes på www.rm.dk under ”akutdebatten”. Her kan man også hente det samlede forslag til en akutplan.

Fra starten af næsten uge sendes folderen ”Akutplan kort fortalt” til omdeling på biblioteker, praktiserende læger og apoteker og
folderen kan bestilles på telefon: 8728 5000 eller via mail til: kontakt@regionmidtjylland.dk

Debatsiden ”akutte meninger” på www.rm.dk kører fortsat på fulde omdrejninger ligesom det fortsat er muligt at sende spørgsmål, kommentarer og høringssvar til: kontakt@regionmidtjylland.dk

Yderligere oplysninger
Lars Dahl Pedersen, Afdelingschef i Sundhedsplanlægning, tlf. 4031 3230
Mette Breinholdt, Kommunikation, Region Midtjylland tlf. 8728 5819