Politikere og læger skal lære af den førende organisation for behandling af kronikere: amerikanske Kaiser Permanente

Politikere og læger skal lære af den førende organisation for behandling af kronikere: amerikanske Kaiser Permanente

Borgere med en kronisk sygdom har behov for hjælp fra den praktiserende læge, kommunen og regionens hospital. Hvis det skal gå godt, skal der være en sammenhæng i indsatsen. Samtidig er det vigtigt, at borgerens egne erfaringer, viden om sin sygdom og borgerens ressourcer bliver en del af behandlingen.

I USA har organisationen Kaiser Permanente udviklet det system, der på verdensplan er længst fremme med en forbedret indsats overfor borgere med kroniske sygdomme. Metoden lægger netop vægt på forebyggelse og sammenhængende patientforløb. Desuden inddrager systemet i høj grad patienten i forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Samarbejde med læger
På den baggrund har regionsrådet netop besluttet, at Det midlertidige udvalg vedrørende primær sundhed til august skal på studietur til Denver, Colorado, USA, sammen med 12 praktiserende læger, for at lære metoden at kende på nærmeste hold.

- Det er ikke mindst vigtigt at studere systemet, da kommunerne også viser stor interesse for det. Og så er jeg rigtig glad for, at lægerne har villet med på turen, så vi i fællesskab kan udvikle systemet, så det vil passe til Region Midtjylland, siger formand for udvalget, Aage Koch (K).

Det midlertidige udvalg vedrørende primær sundhed har blandt andet som opgave at igangsætte og følge arbejdet med en mål- og handlingsplan for kronikerområdet. Studieturen vil give udvalget mulighed for at kvalificere denne opgave.

Læs mere om Kaiser Permanente på deres hjemmeside: www.kaiserpermanente.org

Yderligere oplysninger
Formand for primær-udvalget, Aage Koch (V):
8668 3838 / 2464 3496

Afdelingschef Eva Sejersdal Knudsen: 8728 4650 / 2462 9363