14.06.07: Efter indkøringsproblemer er en ny og forbedret elektronisk patientjournal taget i brug på hospitalerne i det tidligere Århus Amt.

Efter indkøringsproblemer er en ny og forbedret elektronisk patientjournal taget i brug på hospitalerne i det tidligere Århus Amt.

Sundhedspersonalet på hospitalerne i det tidligere Århus Amt har de seneste uger været hårdt ramt af, at idriftsættelsen af en ny version af den elektroniske patientjournal blev udsat.

Nu er løsningen dog klarmeldt, og sundhedspersonalet kan standse de ressourcekrævende procedurer, hvor informationer om medicin skal noteres både på papir og i it-systemet.

It-chef Jens Peder Rasmussen– Den nye version fungerer nu, som den skal, siger it-chef Jens Peder Rasmussen.

EPJ-løsningen var oprindeligt planlagt omlagt mandag 4. juni. Den blev klarmeldt til drift lørdag morgen, 9. juni, og fungerede fint i hele weekenden. Weekendbelastningen var ikke så kraftig, at der opstod problemer.


– Teknikerne var dog godt klar over, at der kunne opstå ustabilitet, når mængden af brugere ville stige ved arbejdstids begyndelse mandag 11. juni. Der var derfor ekstra bemanding til drift af systemet samt indkaldt ekstra kompetencer, som kunne arbejde med systemopsætningen, siger Jens Peder Rasmussen.

Det viste sig, at EPJ systemet var meget ustabilt, når mange brugere anvendte det, hvilket medførte en stor belastning af sundhedspersonalet.

– Men nu kører systemet altså stabilt. Idriftssættelsen af denne version af EPJ har både på det tekniske og på det organisatoriske niveau givet os megen læring, som vi kan anvende fremadrettet. Men vi er glade for at være i mål de mange forhindringer til trods, siger Jens Peder Rasmussen.