Tirsdag 5. juni får hospitalerne i det tidligere Århus Amt glæde af en forbedret elektronisk patientjournal (EPJ). Det sker, når et nyt og forbedret medicinmodul sættes i drift.

Tirsdag 5. juni får hospitalerne i det tidligere Århus Amt glæde af en forbedret elektronisk patientjournal (EPJ). Det sker, når et nyt og forbedret medicinmodul sættes i drift.

Det nye modul er led i en større opdatering af EPJ-løsningen og er blandt andet bedre tilpasset de arbejdsgange, som læger og syge-plejersker har. Det rummer også en større sikkerhed omkring medi-cin, da der er indført ekstra tjek vedrørende de data, som medarbej-derne taster ind. Endelig kan den nye version bedre understøtte komplicerede medicinske forløb.

Opdateringen omlægger information for i alt ca. 250.000 patienter, som dags dato har deres medicinjournal registreret i EPJ-systemet. Samt personoplysninger for 1.7 mio. mennesker.

På bare de seneste fire dage har sundhedspersonalet foretaget ikke færre end tre millioner ændringer i systemet i forbindelse med pati-entbehandling.

– Der er tale om meget store datamængder. Alle disse data skal om-lægges, før vi sætter det nye i drift. Vi havde planlagt at sætte det nye modul i drift allerede i dag, mandag 4. juni, men vi kan se, at det tager en ekstra dag, før det hele er klart, siger direktør Leif Vester-gaard Pedersen.

– Det vidner om, at EPJ virkelig har holdt sit indtog og bruges for fuld kraft i det daglige arbejde, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Kontakt
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 eller 2124 2316
It-chef Jens Peder Rasmussen, tlf. 8728 5661 eller 3089 0527