Et nyt medicin-modul i den elektroniske patientjournal (EPJ) var planlagt klar til drift tidligere på ugen. Nu viser det sig, at der vil gå yderligere tre døgn, før hospitalerne i det tidligere Århus Amt får glæde af en forbedret elektronisk patientjournal.

Et nyt medicin-modul i den elektroniske patientjournal (EPJ) var planlagt klar til drift tidligere på ugen. Nu viser det sig, at der vil gå yderligere tre døgn, før hospitalerne i det tidligere Århus Amt får glæde af en forbedret elektronisk patientjournal.

Der er nu arbejdet i mange timer på konvertering af data i Århus EPJ. Det har desværre vist sig, at der er behov for at starte forfra. Derfor vil der gå yderligere 3 døgn, før EPJ er tilgængelig på hospitalerne igen.

– Valget har stået mellem at begynde processen forfra eller udsætte processen til senere. Når vi har valgt at fortsætte nu, skyldes det, at hospitalerne er forberedt på at tage den nye EPJ i brug nu, og at vi ikke ville vinde noget ved at stoppe nu og begynde forfra om f.eks. et par uger. De papirbaserede procedurer, man har anvendt i de seneste dage må man derfor fortsætte med nogle dage endnu, siger direktør Leif Vestergaard Pedersen.

Den nye version af EPJ kan fungere på driftsmaskinerne og er i princippet driftsklar, men den er ikke stillet til rådighed for klinikerne.

Versionen af EPJ virker efter hensigten, så leverancen fra softwarefimaet Systematic er helt i orden. Når løsningen alligevel ikke stilles til rådighed for hospitalerne, skyldes det, at ikke alle data kan vises på den rigtige måde. Data fra de sidste 14 dage vises helt korrekt, men ældre data vises forkert. Hensigten med datakonverteringen er naturligvis at alle data vises korrekt for brugerne.

– Vi ved præcis hvad der er gået galt i forløbet med konverteringen af data. Der er tale om at vi er stødt ind i problem, som ikke blev fundet ved den såkaldte ”generalprøve”, som var en vigtig del af forberedelserne til datakonverteringen. Årsagen til fejlen er nu kendt, og der er ingen risiko for, at den vil opstå ved næste konvertering, siger Leif Vestergaard Pedersen.