I forbindelse med kampagnen ”Operation Life” offentliggøres, for første gang, de såkaldte HSMR-tal: HospitalsStandardiserede MortalitetsRater

De hospitaler som deltager i kampagnen, fokuserer på seks udvalgte områder, hvor det har vist sig, at ensartethed øger kvaliteten af behandlingen. For at kunne se om en konsekvent indførelse af en ny fremgangsmåde virker, skal udviklingen i dødeligheden på det enkelte hospital kunne måles. Den måling sker ved hjælp af de såkaldte HospitalsStandardiserede MortalitetsRater.

Et af målene med Operation Life er at nedbringe antallet af dødsfald i forbindelse med indlæggelse på de danske hospitaler med 3.000 personer på halvandet år.

For at kunne følge udviklingen i antallet af dødsfald har Operation Life beregnet, hvor mange patienter der dør, mens de er indlagt og op til 30 dage efter de er udskrevet i forhold til det forventede antal dødsfald. Regnestykket bliver til HSMR-tal.

Nu er de første tal klar. De viser situationen i 2006 og fungerer som udgangspunkt for indsatsen. Fra nu af og halvandet år frem vil der komme nye HSMR-tal hvert kvartal. De første tal, der gør det muligt for de enkelte hospitaler at måle om de har forbedret overlevelsen, kommer til september.

Sammenligning uden mening

Det giver ikke umiddelbart mening at sammenligne HSMR-tallene på tværs af hospitalerne. Det skyldes blandt andet, at tallene ikke korrigerer fuldstændigt for forskelle i patientsammensætningen og dermed patienternes risiko for at dø.

Eksempelvis er der en klar sammenhæng mellem sociale forhold, livsstil og dødelighed. Det betyder, at et hospital, der betjener borgere, hvor mange har en usund livsstil, også let vil få et højt HSMR-tal. Også selvom hospitalet gør sit arbejde godt.

HSMR-tallene korrigerer heller ikke for, at der er en arbejdsdeling mellem hospitalerne. Så nogle hospitaler tager sig af den specialiserede behandling, og når de så ikke kan gøre mere for patienterne, bliver de udskrevet for måske senere at blive indlagt på det lokale hospital, hvor de så dør.

 

HSMR-tal for Region Midtjylland

herunder viseS HSMR-tallet for 2006. Det er det tal, der vil udgøre basis for de kommende målinger.

Hospital: HSMR

 • Region Midtjylland – samlet: 97
 • Regionshospitalet Herning: 92
 • Regionshospitalet Holstebro: 105
 • Regionshospitalet Horsens: 116
 • Regionshospitalet Randers: 108
 • Regionshospitalet Silkeborg: 102
 • Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: 94
 • Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade: 84
 • Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens gade: 86
 • Århus Universitetshospital, Skejby: 100
 •  

100 = landsgennemsnittet

Yderligere oplysninger

Leif Vestergaard Pedersen, Sundhedsdirektør, tlf. 8728 5040
Leifvestergaard.Pedersen@stab.rm.dk

Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, tlf. 8728 4840 HansPeder.Graversen@STAB.RM.DK 

Bilag:

Hvad er HSMR

 Internationale erfaringer

 Faktuelle spørgsmål