21.06.07: 30 kommuner og to regioner i det midt- og nordjyske har holdt kick-off-konference om forskning, evaluering og dokumentation på socialområdet.

30 kommuner og to regioner i det midt- og nordjyske har holdt kick-off-konference om forskning, evaluering og dokumentation på socialområdet.

JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) var vært ved en konference i Viborg torsdag den 21. juni for alle kommuner og de to regioner i det midt- og nordjyske. Ledere, konsulenter og andre medarbejdere med interesse for kvalitetsudvikling, forskning, evaluering og dokumentation på socialområdet var mødt op for blandt andet at høre præsentationen af efterårets JYFE-projekter som alle medlemmerne kan deltage i.

I det midt- og nordjyske har de 30 kommuner og 2 regioner pr. 1. januar 2007 i fællesskab etableret foreningen JYFE. Foreningen er etableret med det formål at virke som katalysator for et praksisforankret forsknings-, evaluerings- og metodeudviklende miljø på socialområdet. Via konkrete initiativer vil JYFE medvirke til at inspirere, udvikle og bygge bro mellem forskning, uddannelse, administration og praksis – for derigennem at styrke kvaliteten i indsatsen over for borgerne.

JYFE’s formand Erik Kaastrup-Hansen, direktør i Herning Kommune, bød velkommen på dagen og fortalte blandt andet om de overvejelser og undersøgelser der har lagt til grund for bestyrelsens valg af projekter, der lanceres i efteråret:

- Vi igangsætter en række konkrete projekter. Dels et projekt om indflydelse på eget liv, et projekt hvor målet er at styrke brugerinddragelsen og selvbestemmelsen for mennesker med udviklingshæmning. Dels et projekt om vidensskabende netværk der skal sikre systematisk erfaringsudveksling og bidrage til at sprede, implementere og fastholde ny viden i det sociale arbejde.

Ud over præsentationen af de kommende JYFE-projekter fortalte Palle Lund, direktør i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, om styrelsens samarbejde med kommuner og regioner, og om mulighederne for at bidrage til udvikling af en vidensbaseret socialpolitik.

Socialministeriet var også oplægsholder på dagen, og her fortalte afdelingschef Anders Lynge Madsen om ministeriets strategi for dokumentation og effekt

Endeligt fortalte lektor Inger Bruun Hansen og lektor Anne Breumlund, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og organisation, Aalborg Universitet, om erfaringer med praksisorienteret forskning og samarbejde med JYFE.

Alle oplæg kan rekvireres på JYFEs hjemmeside www.jyfe.dk.