Nye forskningsresultater fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, viser, at bestemte arveegenskaber, som findes hos 20 procent af alle mænd, betyder at miljøgifte som PCB og Dioxin kan påvirke sædkvaliteten. Hvis en mand har en bestemt form af det gen, som styrer følsomheden for mandligt kønshormon, kan sædtallet være nedsat med 40 procent. Det kan ske, hvis han udsættes for store mængder af miljøgifte som PCB og Dioxin-lignende stoffer.

Denne opdagelse er gjort af et forskerhold ved Region Skånes Reproduktionsmedicinske Centrum ved Universitetssygehuset i Malmø (UMAS), i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Universitetssygehuset i Lund. Også forskere fra Italien, Polen, Grønland og Ukraine har deltaget.

Hver femte mand har genet

Genvarianten findes hos hver femte af 680 undersøgte mænd. Blandt mænd med de højeste koncentrationer af PCB og Dioxin-lignende kemikalier i blodet var sædtallet i gennemsnit nedsat med 40 procent. Det gjaldt uanset om der var tale om sælspisende inuitter i Grønland, vestkystfiskere i Sverige, landbrugere i Ukraine eller industriarbejdere i Polen!

- 20 procent af mændene havde denne genvariant, beretter docent Yvonne Giwercman, Reproduktionsmedicinsk Centrum på UMAS.

- Når det gælder inuitterne i Grønland, rammes de ikke af udslip af PCB eller Dioxin-lignende stoffer, da de ikke forekommer i det grønlandske samfund. Men Arktis lider under udslip som sker fra Afrika, Europa og Asien. Det føres til Arktis med fisk og havstrømme. Mængden af giftstoffer stiger, jo højere man kommer op i fødekæden. En del af den grønlandske befolkning lever fortsat for en stor del af sæl og hval, hvor mængden af giftstoffer er særlig stor.

Første bevis på miljøgiftes påvirkning

Det er første gang, man har set at genetisk variation i befolkningen spiller en rolle for menneskers følsomhed for miljøgiftes påvirkning af forplantningsevnen. Der er formentlig mange andre genvarianter, som spiller en rolle.

Ved at studere samspillet mellem miljøpåvirkninger og gener, kan man med større sikkerhed fastslå i hvilket omfang det er miljøgifte, der er årsag til nedsat sædkvalitet.

De unikke resultater publiceres i det anerkendte tidsskrift Pharmacogenetics and Genomics i juni 2007.

Flere oplysninger:

Professor Jens Peter Bonde, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. +45 4034 1522

Docent Yvonne Giwercman, UMAS, tlf. +46 4039 1103

Professor Aleksander Giwercman, UMAS, tlf. +46 3382 82