27.06.07: Vækstforum ønsker at sætte gang i udvikling af nye produkter inden for oplevelsesøkonomien. Derfor udbyder regionen en pulje på 25 mio. kr. til udvikling af konkrete regionale oplevelsesprojekter, der har vægt på at udnytte samspillet mellem turisme, kultur og kreative erhverv.

Vækstforum ønsker at sætte gang i udvikling af nye produkter inden for oplevelsesøkonomien. Derfor udbyder Vækstforum en formålsbestemt pulje på 25 mio. kr., som består af både regionale midler og EU-midler, til udvikling af konkrete regionale oplevelsesprojekter, der har vægt på at udnytte samspillet mellem turisme, kultur og kreative erhverv.

De regionale oplevelsesprojekter er projekter, der kan indeholde spændende muligheder for at udnytte viden og kompetencer på tværs af brancher og sektorer. Projekterne skal medvirke til at styrke udviklingen af Region Midtjylland som oplevelsesregion.

Projektmidlerne retter sig mod offentlige institutioner o.l., men projekterne må gerne gennemføres i samspil mellem offentlig og privat virksomhed. Puljen retter sig mod større konkrete udviklingsprojekter, der præsenterer nye produkter og partnerskaber.

Projekterne skal skabe regional udvikling inden for oplevelsesøkonomien i form af øget beskæftigelse, indtjening og forbedrede levevilkår i regionen. Projekterne må gerne tage afsæt i eksisterende attraktioner og oplevelser eller satse på at udnytte de potentialer for oplevelser, der er i regionens erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger.

Der er ansøgningsfrist henholdsvis 1. august 2007 og 15. september 2007.
I 2008 bliver der udbudt en tilsvarende pulje.

Klik her for at læse mere om at ansøge og kriterier.