Stregkode

Varer, der købes ind til Region Midtjylland, må ikke være ulovligt fremstillet af børn eller produceret under umenneskelige forhold, have svinet miljøet til, og ej heller må de være for dyre. Forslaget til en indkøbspolitik for Region Midtjylland dækker over en række punkter, som kan blive varme debatemner. For nylig holdt Region Midtjylland en midtvejs-høring i politikernes arbejde med indkøbspolitikken.


Omkring 50 regionalpolitikere, embedsmænd samt erhvervsrepræsentanter mødtes for at diskutere de foreløbige rammer for den indkøbspolitik, som Region Midtjylland vil vedtage i løbet af efteråret. En politik, som skal dække for alt fra toiletpapir og til store medicinske scannere.

Som i andre dele af samfundet diskuteres der også i det offentlige regi ”bløde” værdier. Helt naturligt vil regionen med et samlet indkøb på op mod 5 mia. kr. søge at opnå den rette pris – og som storkunde sikre borgerne mest for skattepengene. Men samtidig skal der tages højde for miljøet, arbejdsmiljøet og en række etiske forhold. Noget som kan være svært i et globalt samfund, hvor leverandøren eller underleverandøren ikke nødvendigvis bor i lokalområdet.

Bjarne Schmidt Nielsen (A), formand for det midlertidige udvalg for regionens indkøbspolitik, bød velkommen til et par timers snak. Først blev rammerne for arbejdet med en kommende indkøbspolitik ridset op. Langt hen af vejen er de offentlige udbud styret af en række juridiske bestemmelser, men politikerne ser en klar interesse i derudover i en egentlig politik at sende et signal om, hvordan man ønsker indkøb håndteret.

Da indkøbsområdet spænder bredt, kan man ikke udstikke meget præcise retningslinjer, der er gældende for tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt for alle vareområder. Man vil i den overordnede politik udstikke rammerne i forbindelse med udbud på de enkelte områder.

Det foreløbige forslag til en sådan politik blev mødt med både forståelse, ros og spørgsmål fra de erhvervs- og organisationsfolk, som var mødt op i Regionssalen i Viborg.

Som gæst og oplægsholder var inviteret Dan Boyter, direktør for Pressalit og indtil for nylig selv regionsmedlem. Han fortalte om indkøbserfaringerne i sin egen virksomhed. Selvom der er store forskelle mellem en privat og en offentlig virksomhed, så er der det fælles, at medarbejderne begge steder skal have virksomhedernes etiske og miljømæssige holdninger ind under huden, så de naturligt bruges i dagligdagen.

Men Region Midtjylland er også en central spiller i understøtningen og udviklingen af det regionale erhvervsliv. Kan en indkøbspolitik have som mål, at give en lokal præference? Nej, var svaret klart, idet man skal leve op til de meget klare juridiske krav på udbudsområdet. Denne opgave henvises til regionens vækstforum.

Det offentlige har været kulturbærere af kultur og design, fremhævede Else Kayser, formand for Dansk Sygeplejeråd i det tidligere Århus Amt, og hentydede til at brugere og patienter bl.a. på hospitalerne til stor glæde mødes af god dansk møbelkunst. Vil regionen fortsætte med at sætte en god standard, spurgte Else Kayser. Det var en af de dimensioner af en indkøbspolitik, som udvalget endnu ikke havde haft i betragtning, men som de lovede at tage med i de næste måneders videre arbejde.

Der blev også spurgt til, hvordan man vil sikre at organiseringen på området ikke giver mere bureaukrati – og om en politik kunne og skulle tage hånd om og imødegå forsøg på korruption. Også her var politikerne lyttende.

- Jeg synes, det var et godt møde, sagde Dan Boyter efter mødet. En indkøbspolitik kan synes tørt og alt andet end spændende, men kan hurtig blive hot i medierne, hvis det afsløres, at der bruges børnearbejde i produktionen – eller der på anden måde begås fejl. Det er også vigtigt, at politikken er brugbar for ledere og medarbejdere, sagde Dan Boyter.