Øjne

Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus udgiver rapport om voldtægters psykologiske og sociale konsekvenser for de voldtægtsramtes familie og venner.

Center for Voldtægtsofre i Århus har igennem de sidste godt 7 år tilbudt hjælp og støtte til ofre for voldtægt. I løbet af 2006 har Centret også undersøgt reaktionerne hos voldtægtsramtes pårørende og deres behov for hjælp. Resultaterne viser, at næsten hver 5. opfylder kriterierne for posttraumatisk stress, og yderligere en tredjedel kun mangler ét symptom for at opfylde diagnosen.
På trods af at personer, som er nært relaterede til et voldtægtsoffer, ofte selv bliver meget berørte af overgrebet, har forskningen på området hidtil været meget begrænset.

- Man kan sige, at de pårørende er voldtægtens skjulte ofre, siger psykolog Maiken Knudsen, der er leder af Center for Voldtægtsofre. - De kan få søvnproblemer eller blive overvældet af følelser af magtesløshed, skyld eller vrede. Hvis de pårørende væltes omkuld af egne reaktioner, har de ikke adgang til de sædvanlige ressourcer til at hjælpe ofret.

Rapporten resulterer i projekt
Undersøgelsen, der er gennemført af cand. psych. Rikke Bak, viser også at over 70 % af de pårørende oplever, at de har haft behov for hjælp efter overgrebet. Dette har medført, at Center for Voldtægtsofre i Århus nu begynder et projekt rettet mod pårørende. Projektet indbefatter både støttesamtaler med psykolog og fælles informationsmøder.

Flere oplysninger
Rikke Bak, cand. psych., tlf. 2262 2071 / e-mail bakrikke@hotmail.com
Maiken Knudsen, psykolog, tlf. 8949 7407 / e-mail cfvmk@as.aaa.dk,

Rapporten Voldtægtsofrets nære: En undersøgelse af de psykosociale følgevirkninger hos pårørende og venner til voldtægtsofre kan bestilles hos Center for Voldtægtsofre per e-mail: cfvmk@aaa.as.dk eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 8949 7407.