Onsdag bliver Britta Bangs første arbejdsdag som folkevalgt politiker i Region Midtjylland. 2. maj Kl. 14 tager hun plads i en af de 41 stole i regionsrådssalen i Viborg for at deltage i rådets ordinære møde. Den 61-årige venstre-politiker fra Silkeborg afløser Dan Boyter som for nylig meddelte regionsrådet, at han ønskede at trække sig fra sin post. Årsagen var tiltagende arbejdspres i jobbet direktør for virksomheden Pressalit A/S.

Regionsrådets nye medlem har tre mål for sit politiske virke i Region Midtjylland: Der skal altid være en der spørger til pris og kvalitet på alle offentlige opgaver. En der mener, at det offentlige er til for borgerne. Og endelig en der argumenterer for, at voksne mennesker godt kan tænke og handle uden offentlig indblanding.

Britta Bang

Britta Bangs mål er stadig de samme, selv om det nu er flere år siden hun førte valgkamp for et sæde i Region Midtjyllands politiske forum. Onsdag træder hun ind i regionsrådet som suppleant for direktør Dan Boyter, der på grund af arbejdspres har ønsket at trække sig ud af regionens politiske forum.

Boyters afløser kender mængden af opgaver fra direktionsgangen. Britta Bang er født i Århus, uddannet tresproglig korrespondent og arbejder som chefsekretær i en international virksomhed.

Venstres nye rådsmedlem har siddet i kommunalbestyrelsen i Silkeborg og Amtsrådet i Århus i fem år. Fritiden bruger Britta Bang på sine tre store interesser; Arkæologi, kunst og teater.

Britta Bang beklæder en lang række tillidsposter i og udenfor Venstre. Hun er blandt andet medlem af Bestyrelsen for Silkeborg Tekniske Skole, Repræsentantskabet for Naturgas Midt-Nord I/S, Repræsentantskabet for TV2 Østjylland, Formand for Europaudvalget i Østjylland og medlem af bestyrelsen for Hjerneskadeforeningen i Silkeborg.

Privat er Britta Bang gift med fhv. seminarierektor Knud Erik Bang. Sammen har de fem børn.


Flere oplysninger

Britta Bang
Sølystvej 37, 8600 Silkeborg
8681 3080 / 23258643