11.05.07: Nu udkommer forskningsrapport nummer to af et flerårigt forskningsprojekt. Projektet fortæller om Region Midtjylland i opbygningsåret 2006. En tid præget af søgen efter svar på spørgsmålet: Hvad er en region?

Anden del af et flereårigt forskningsprojekt fortæller om Region Midtjylland i opbygningsåret 2006. En tid præget af søgen efter svar på spørgsmålet: Hvad er en region?

To forskere, Henrik Christoffersen (AnvendtKommunalForskning) og Kurt Klaudi Klausen (Syddansk Universitet) følger dannelsen af Region Midtjylland. Nu udkommer forskningsrapport nummer to. Den bygger på materiale fra regionen og dagspressen samt 20 interviews med folkevalgte, direktion, institutionsledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere.

- Det er spændende at se tilbage på et år, hvor der var langt flere spørgsmål end svar. Forskerne beskriver året som en kampplads, og selv om den retorik er mig lige vel krigerisk, så er det ikke til at komme uden om, at en kommunalreform udløser behov for positionering hos alle parter, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Også regionsdirektør Bo Johansen finder det spændende at læse forskernes syn på dannelsen:
– Rapporten dokumenterer bl.a. en grundlæggende usikkerhed om, hvad en region er. Sådan må det være, når man er midt i at opfinde et nyt regionalt niveau. Omvendt hæfter jeg mig ved, at interview-personerne vurderer, at de allerfleste medarbejdere er glade og velmotiverede. Det svarer til min egen opfattelse, også her ind i 2007. Den motivation er et af regionens allerstørste aktiver, siger Bo Johansen.
Tredje og sidste del af forskningsprojektet følger Region Midtjylland i 2007.

Læs rapporten

Flere oplysninger:
• Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
• Bo Johansen, regionsdirektør, tlf. 8728 5020 eller 2069 1400
• Henrik Christoffersen, forskningsleder ved Anvendt-KommunalForskning, tlf. 33145949, lok. 59
• Kurt Klaudi Klausen, professor på Syddansk Universitet, tlf. 6550 3232