Region Midtjylland har netop gennemført samtaler med 50 indiske læger. Samtalerne er foregået i Indien i uge 21, og resultatet er ble-vet, at 29 indiske speciallæger er fundet overordentligt velkvalificere-de og vil blive tilbudt job ved sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, mens én tilbydes job i Region Syddanmark.

Region Midtjylland har netop gennemført samtaler med 50 indiske læger. Samtalerne er foregået i Indien i uge 21, og resultatet er ble-vet, at 29 indiske speciallæger er fundet overordentligt velkvalificere-de og vil blive tilbudt job ved sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, mens én tilbydes job i Region Syddanmark.

I samarbejde med Region Syddanmark har Region Midtjylland annon-ceret efter 30 indiske speciallæger inden for anæstesiologi, patologi og radiologi. Den utraditionelle metode er taget i brug for at afværge manglen på speciallæger, som er et stort og stigende problem både i Region Midtjylland og i Danmark som helhed.

Annonceringen gav 300 relevante ansøgere, hvoraf godt 50 blev ud-valgt til samtale med et dansk ansættelsespanel. Det bestod af over-læger og ledende overlæger inden for de relevante specialer, tillids-repræsentanter fra personalet samt ansættelsespanelets ledelse: Cheflæge ved Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Steen Friberg Nielsen og kommitteret i Region Midtjylland Jørn Koch.

Repræsentanter fra Sygehus Syd i Region Sjælland har deltaget i nogle af samtalerne, da Sygehus Syd også har haft enkelte stillinger opslået i Indien.

Før de indiske speciallæger kan begynde at arbejde i Danmark, skal Sundhedsstyrelsen godkende deres uddannelsesmæssige kvalifikatio-ner, ligesom lægerne skal gennemføre og bestå et intensivt dansk-kursus.

Det forventes, at de 29 indiske speciallæger kan tiltræde deres job i Region Midtjylland 1. februar 2008.

Yderligere oplysninger:

Cheflæge Steen Friberg Nielsen: 2263 8827
Kommitteret ved Region Midtjyllands sundhedssekretariat Jørn Koch: 4028 3898