Konstitueret centerchef, cand. scient. pol. Ove Bast Andreasen er udpeget til ny centerchef for Kirurgisk Center på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fra den 1. maj 2007.Ove Bast

Ove Bast Andreasen, der er 49 år, blev for knap et halvt år siden konstitueret som chef for Kirurgisk Center. Han kom dengang fra jobbet som planlægningschef i Administrationen på Århus Sygehus. En stilling han kun nåede at beklæde i få måneder.

Før sin ansættelse på Århus Sygehus var Ove Bast Andreasen i cirka 20 år tilknyttet Århus Amt, senest som fungerende kontorchef i Sundhedsstaben.