25.05.07: 140 fagpersoner samles til temadag om retssikkerhed og udviklingshæmmede på kant med straffeloven

140 fagpersoner samles til temadag om retssikkerhed og udviklingshæmmede på kant med straffeloven

En række alvorlige og uheldige historier om udviklingshæmmede, der begår kriminalitet, dukker af og til op i medierne. Disse borgere udgør en stor og kompleks udfordring for både retsinstanserne og de sociale myndigheder. Ofte sammenblandes de kriminelle udviklingshæmmede med psykisk syge kriminelle.

Torsdag den 31. maj mødes 140 fagpersoner til en landsdækkende temadag for at få mere at vide om samrådsarbejdet og det kriminalpræventive tilsyn med landets over 300 domfældte udviklingshæmmede.
Det er samrådene, der rådgiver retsinstanserne, når en udviklingshæmmet person er sigtet eller dømt for kriminalitet. Og tilsynet skal sikre, at den domfældte følger dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet.
Temadagen, der er arrangeret af det landsdækkende Netværk vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU), afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart.

Her vil man kunne høre syv fagpersoner fra statsadvokaturen, kommunerne og regionerne berette om deres erfaringer og roller på området. Og de vil vise eksempler på, hvordan opgaverne kan gribes an og give deltagerne bedre indsigt i, hvad det vidtfavnende samrådsarbejde og kriminalpræventive tilsyn omfatter.
Mange instanser vil deltage på temadagen: mange kommuner, Kommunernes Landsforening, de fem regioner, politiet, statsadvokaturen, rigsadvokaten, Det Kriminalpræventive Råd, Kriminalforsorgen, VISO, Socialministeriet, Landsforeningen LEV, Socialpædagogernes Landsforbund, Center for Ligebehandling af Handicappede m.fl.

- Med kommunalreformen skal samråds- og tilsynsopgaverne i mange tilfælde udføres af nye aktører. Det rejser et stort behov for at sprede viden på dette særlige område. De mange tilmeldte vidner om stor interesse. Alle ønsker at sikre, at foranstaltningerne over for de domfældte udviklingshæmmede til hver en tid er passende dimensioneret, så retssikkerheden hele raden rundt tilgodeses bedst muligt, siger direktør Anne Jastrup, Region Midtjylland.

NDU og Danske Regioner udsender samtidig med temadagen en vejledende standard til brug for især de regionale botilbuds skriftlige udtalelser, når statsadvokaten mindst én gang årligt fører kontrol med foranstaltningerne til domfældte udviklingshæmmede.

Læs faktaark

Se dagens program