Regnemaskine

Ringkjøbing-, Århus- og Viborg Amter lukkede ved årsskiftet med underskud på regnskaberne. Forklaringerne er flere, viser regnskaberne som de folkevalgte i Region Midtjylland på onsdag skal tage stilling til.

Med udgangen af 2006 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver, passiver og personale blev flyttet til regionerne, kommuner og til staten.

En fordelingsnøgle lagde en foreløbig plan for hvordan boet skulle gøres op. Nu er tiden inde til det endelige regnskab, som regionsrådsmedlemmerne skal behandle på mødet onsdag den 23. maj 2007.

Regnskaberne for amterne bliver lavet så de er sammenlignelige med tidligere års regnskaber i samme amt. Amternes indbyrdes regnskaber er derimod ikke nødvendigvis sammenlignelige.

Århus Amt
Af Århus Amts regnskab 2006 fremgår, at udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab har oversteget indtægterne med 1.514 mio. kr. I forbindelse med optagelse af nye lån er der afdraget ekstraordinært 540 mio. kr. Korrigeret for ekstraordinære afdrag er udgifter ca. 975 mio. kr. højere end indtægterne. Der har været en ekstraordinær anlægsaktivitet på godt 200 mio. kr. Driftsudgifterne overstiger de budgetterede driftsudgifter med 460 mio. kr. til bl.a. øget aktivitet, sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring.
Det omkostningsbaserede regnskab for Århus Amt 2006 udviser et underskud på 573,4 mio. kr.


Viborg Amt
Af Viborg Amts regnskab 2006 fremgår, at udgifterne ifølge det udgiftsbaserede regnskab har oversteget indtægterne med 442 mio. kr. Underskuddet skyldes især merudgifter på socialområdet til medfinansiering af kommunale opgaver på ca. 54 mio. kr., og på sundhedsområdet til meraktivitet på sygehuse, sygesikringsmedicin og øvrig sygesikring på i alt 128 mio. kr. Endvidere har der i 2006 været en vækst i anlægsaktiviteten, ikke mindst vedrørende bygning af handicapboliger på ca. 143 mio. kr.
Det omkostningsbaserede regnskab for Viborg Amt 2006 udviser et underskud på 404 mio. kr.


Ringkjøbing Amt
Af Ringkjøbing Amts omkostningsbaserede regnskab 2006 fremgår, at udgifterne har oversteget indtægterne med 830 mio. kr. Der har været en meraktivitet på anlægsområdet på ca. 385 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2006.
På sundhedsområdet har der været en meraktivitet, øgede udgifter til medicin m.v. på ca. 140 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab for Ringkjøbing Amt 2006 udviser et underskud på 437 mio. kr.


Flere oplysninger

 

Region Midtjylland Økonomi tlf. 8728 5400

 Regionsrådsmøde 23. maj 2007 - åben dagsorden

 Regnskab Århus Amt - PDF

 Regnskab Viborg Amt - PDF

 Regnskab Ringkjøbing Amt - PDF